Friedrich Christian Adeler

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Da Dragsholm Slot i 1694 blev solgt til Friedrich Christian Adeler kom slottet for første gang i Adelig besiddelse. Friedrich Christian Adeler var den yngste søn af søhelten Cort Adeler hvis fader oprindelig var af borgerlig herkomst, men på grund af sine fortjenester til søs, så blev han adlet i 1666.

Friedrich Christian Adeler havde titlerne kammerråd, geheimeråd og stiftsamtmand, og det var alle titler der var nøje knyttet til det enevældige bureaukrati der herskede dengang.

Ingen tvivl om, at godset dengang var det rene fallitbo, men da han havde fået godset noget billigere end sine forgængere, og da han åbenbart var en rigtig god landmand, lykkedes det ham, og hans efterkommere at få rettet op det hele.

Han havde også søgt at udvide godsets jorde, men på den tid var der ikke rigtig noget til salg, så det var småting han fik købt op, men da hovedgården Egemarke var på auktion i 1711 slog han straks til. Dengang var Egemarke faktisk en landsby som svenskerne brændte af da de besatte Sjælland, og da den ikke lod sig genopbygge, blev Egemark gjort til hovedgård, og alle de omkringliggende jorde lagt ind under den. Han fik også mulighed for at købe Sæbygård på Midtsjælland i 1719.

Men de nye besiddelser kom dog ikke til at høre under Godset ret længe, for han havde 7 børn med hustruen Henriette Margrethe von Lente, og ved hans død i 1726 gik kun selve Adelersborg til hans ældste søn Christian Adeler, mens resten blev fordelt mellem de øvrige arvinger.

Dengang Friedrich Christian Adeler overtog godset i 1694 lå det nærmest i ruiner, men det lykkedes ham at genopbygge det, så det blev et moderne herresæde i tidens ånd, og i dag har det stort set samme udseende som dengang.


Se også: Dragsholm Slot.


Kilde: Div. bøger og tidskrifter om Odsherred--SOC 29. jun 2011, 21:25 (CEST)