Christian Petersen, provst

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Christian Petersen, provst, præst ved Vig-Asmindrup kirker, Vig, Odsherred.
Provst Petersen, Vig-Asmindrup kirker.

Han er født 20. august 1899 i Bollerslev i Sønderjylland.

Han deltog som tysk statsborger i 1. Verdenskrig 1916-18.

Han blev præsteviet, idet han 5. april 1925 blev ordineret til sømandspræst i Newcastle on Tyne i England.

Han var derefter sømandspræst i Newcastle i 4 år.

Sognepræst i Gudme på Fyn i 10 år.

1939 kom han til Vig, og blev præst ved Vig Kirke.

Blev gift med Agnete Rosendal Petersen, der er datter af direktør Rosendal, København, der døde 18. november 1951. Han var broder til biskop Rosendal, Roskilde. Agnete Rosendal Petersen har en søster, der er gift med en præst i Jylland.

1940-45 under krigen var han en af de første, der meldte sig til frihedsbevægelsen, og efter krigen blev det tradition, at de tidligere frihedskæmpere samledes i præstegården den 4. maj.

Christian Petersen var med til at organisere Dansk Ungdomssamvirke, hvor han ledede de fælles møder i Høve skov.

Han var med til at organisere arbejdet da Foreningen Norden gjorde et fremstød. Han var i en årrække formand for Foreningen Norden for Vig-egnen.

Han var i bestyrelsen for Sønderjysk Forening for Odsherred.

1953 den 23. december er han udnævnt til provst for Ods og Skippinge herreder.

Han tog sin afsked 31. august 1969, og da Asmindrup Præstegård stod tom flyttede de ind her.

Afskeden betød ikke helt, at parret blev ledige, for bl.a. fortsatte provst Petersen med at vikariere i ledige embeder i mange år fremover.

En datter er sygeplejerske på Nykøbing Sj. Sygehus, to sønner er cevilingeniører i henholdsvis Viborg og Malmø, en søn er skoleleder i Vordingborg, og endelig er en søn lektor i Varde.

1958 den 17. april er sønnen, civilingeniør Ejner Petersen, kommet hjem på en 4½ måneds ferie fra Afrika, hvor han i Nigeria er rådgivende ingeniør for regeringen.

Provst Petersen døde december 1981.


Kilde: Holbæk Amts Venstreblad 31. marts 1950 og 19. november 1951 og 24. december 1953 og 17. april 1958 og 13. august 1969 og 15. august 1974 og 31. december 1981.--SOC 21. feb 2013, 16:10 (CET)