Birkehøjgård

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Birkehøjgård matr. 2a, 1n, Nyrup, Højby sogn, 73½ tdr. land.

Heraf ager 66, mose 3, skov 2, veje 1½, have og gårdsplads 1.

Der holdes 19 køer, 10 stk. ungkvæg og kalve og 1 tyr af rød dansk race (2 af jysk race), 5 heste og 5 plage og føl. Sidste år solgtes ca. 100 fedsvin.

Laurits Madsen, som er født i Siddinge, Vig sogn, 31. juli 1885, og gift med Signe Laursen, født i Haarup, Todbjerg sogn 22. marts 1883, overtog gården 25. november 1916 efter Jens Marius Larsen, som havde overtaget gården i 1912. Jens Marius Larsen er født i Albæk sogn i Vensyssel 29. juli 1880.

Jens Marius Larsen har købt gården af Jens Peter Jensen, som havde den knabt et år efter at have købt den på tvangsauktion.

En tidligere ejer hed Jens Pedersen, som var født på ejendommen, og gården har været i hans slægt i flere led.

Med undtagelse af en trælade på betongrund og med paptag, er alle bygningerne af grundmur, og hovedsagligt byggede i 1903, dels med paptag, dels med stråtag.

På gårdens mark ligger "Jættestuerne" noget vest for vejen til Tengslemark.


Nye ejere:

Gården er nyopført efter en brand i 1902, og har haft flere ejere.

Gården blev overtaget af Karl Frederik Christensen 1936.

Han er født i Stubberup på Fyn 3. august 1907.

Svinehus og Tærskehjelm er bygget 1916. Der frasolgtes 50 tdr. land i 1920, og 8 tdr. land blev solgt 1945 til en statsejendom, hvorefter det nuværende areal udgør 48 tdr. land.

Besætningen er på 4 heste og 1 føl samt 10 malkekøer og 8 ungkreaturer. Endvidere 32 svin og 1 tyr. Hestene er dels Frederiksborgere og dels belgier, og kvæget er dels Jersey og dels R.d.M.

Der er indlagt malkeanlæg 1938. Gården har sit eget automatiske vandværk, og der er installeret elektrisk lys og kraft.

+

En parcel fra gården blev købt af gårdejer Hans Hansen, der på jorden byggede sin ejendom.


Kilde: Danske Gaarde bind 4, 1910-16. - Holbæk amt udg. af Dansk Kulturhistorisk Forlag 1947.--SOC 29. nov 2011, 19:42 (CET)