Asnæs Missionshus

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Asnæs Missionshus tilhørende Indre Mission, Toftegårdsvej, Asnæs i Odsherred.

Omkring år 1900 afholdtes de første Indre Missions møder i Asnæs. Det skete enten i private hjem, i skolen, i forsamlingshuset eller kirken.

Da afholdshjemmet blev bygget blev det brugt i stedet for skolen og forsamlingshuset, indtil det blev solgt 1919 til andet brug.

Der blev nedsat et udvalgt til at arbejde på opførelsen af et missionshus.

Udvalget bestod af: Gårdejer Chr. Eriksen, Næsvang. - Mejeribestyrer N. P. Nielsen. - Boelsmand Lars P. Petersen, Næsvang. - Smedemester P. Hansen, Asnæs.

1917 købtes grunden på Toftegårdsvej af gårdejer Jørgen Rasmussen, Tolsager, matr. nr. 4es i Asnæs by til missionshusbyggeriet.

Købesummen er ukendt, men skødet er betalt den 1. maj 1918.

Der indsamledes 16.000,00 kr., og missionshuset blev bygget. Det kom til at koste 22.000,00 kr.

De manglende 6.000,00 kr. låntes af en god ven.

Mejeribestyrer N. J. Nielsen var en af dem, der lagde et stort arbejde i denne sag.

1919 den 9. december nedlagde daværende forstander på Fårevejle Højskole, C. M. Julin, og sognepræst Bagger, grundstenen.

1920 den 28. juli blev huset indviet af pastor Kold, København, der var medlem af Indre Missions bestyrelse.

Byggesummen som jo var på 22.000,00 kr., hvoraf de 16.000,00 kr., var betalt ved indvielsen. Murermester Jacob Hansen, Holbæk, var arkitekt og tilsynsførende ved byggeriet.

Arbejdet udførtes af: Murermester Mikkelsen, Asnæs. - Tømrermester Rasmussen, Fårevejle. - Installatør Madsen, Asnæs. - Malermester Nielsen, Asnæs.

Bygherrer var N. J. Nielsen, L. P. Petersen, P. Hansen og Chr. Eriksen, som også udgjorde den daværende bestyrelse.

1939 den 1. december blev huset tilskødet Indre Mission.

I det sidste besættelsesår, da skolerne og forsamlingshuset blev besat af tyskerne, åbnede missionshusets ledelse dørene for byens foreninger, og der blev både holdt skole, møder og generalforsamlinger i Missionshuset.

1967 blev huset gennemgående restaureret, lofterne blev sænket, der blev lagt nye gulve, indlagt 2 toiletter og et helt nyt køkken i den tidligere lille sal. Restaureringen kostede 27.000,00 kr., af hvilke de 20.000,00 kr. blev lånt i Sparekassen.

Missionshusets drift er financieret af frivillige gaver.

Der var søndagsskole med sommerudflugter i hestevogne til Høve skov, og juletræsfester med chokoladebord, godteposter og sanglege.


Formænd:

Jacob Jacobsen.

Chr. Eriksen.

Bankbestyrer Nielsen.

Møller Christensen.

Fabrikant Alfred Olsen.

Rentier Chr. Rasmussen.

Parcellist Alfred Nielsen.

Parcellist Alfred Eriksen.

Villy Jensen.


Kilde: Asnæs by`s historie udgivet af Dragsholm Lokalhistoriske Forening 1996. - Holbæk Amts Venstreblad 28. juli 1960 og 20. august 1970. - Odsherred Tidende 26. juli 1945.--SOC 3. okt 2013, 17:08 (CEST)