Asnæs Kartoffeltørreri

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Asnæs Kartoffeltørreri, som lå på Ll. Toftegårdsvej 21
Asnæs Kartoffeltørreri, Toftegårdsvej 25., Asnæs by, Asnæs, Odsherred.

Kartoffeltørreri var 1918 en stor sjældenhed, da det er det første og eneste af sin slags i Danmark.

Det var det nyetablerede "A/S Kartoffeltørreriet Odsherred", der byggede fabrikken i 1913, og der var stillet store forventninger til det.

Kartoflerne bliver skåret i skiver, "snitter", der gennemgår en tørringsproces, så de bliver i stand til at kunne gemmes i lang tid, og kan benyttes som foder til kvæg og svin.

Siden er man gået over til at tørre andre plantestoffer, bl.a. kålrabi, guilerødder og forskellige slags urtesager, der så kan benyttes som konservesbestanddele.

Fabrikken har haft en del vanskeligheder at overvinde, først ved, at en del aktionærer købte sig fri, og dernæst kom udførselsforbud mod konserves, ligesom der kom begrænset tilladelse til at tørre kartofler.

Men senere kom fabrikken godt i gang igen.
Ansatte ved Asnæs Kartoffeltørreri ca. 1914. - Fotograf: Søren Bay, Asnæs.

1920 blev det solgt til "De Danske Tørrerier" i Søndersted, men tørreriet blev nedlagt 1926 og ejendommen stod tom og forladt.

På et tidspunkt blev tørreriet bestyret af Lars P. Jensen, der rejste med til Søndersted en tid.

Ved et fogedudlægningsskøde af 1926 overtager de to svogre, Aage Jensen og N. P. Hviid ejendommen og starter et maskinsnedkeri. Hviid har iøvrigt fremstillet og levert egetræsbænkene til Asnæs kirke.

1928 videresælger de til tømmerhandler Hans Madsen, Ll. Egebjerg, og N. P. Hviid fortsætter som lejer.

De følgende år kommer der gang i udlejningen, og foruden maskinsnedkeriet starter bogtrykker Vagtbarg Asnæs Bogtrykkeri og udgivelsen af Asnæs Avis.

Smedemester Bendixen starter maskinværksted, og som det mest spændende starter her Asnæs Brandstation.

1945 sælger tømmerhandler Hans Madsen, Ll. Egebjerg, ejendommen til fabrikant Jacob Jacobsen, der forsøgte med forskellige produktioner af fødevarer.

Den blev senere ejet af A/S Malmreduktionsanstalt.

1958 den 31. oktober er firmet gået i gang med en istandsættelse af det oprindelige værksteds lokale, som har stået ubenyttet i flere år. Det skal indrettes til ovennævnte fabrikation ved udlejning til et andet firma. Samtidig har firmaet søgt bolignævnet om tilladelse til at opsige lejerne i en af de tre lejligheder for at få en funktionærbolig.

Bygningen tilhører i 2008 NKT. Adresse: Toftegårdsvej 25. Matr. nr. 4kr, Asnæs by, Asnæs.

Kartoffeltørreriet er den bygning, der på NKT kaldes "Den røde bygning".

+

På et tidspunkt var direktøren Christian Jens Hansen, Asnæs.


Kilde: Sjællandske byer og deres mænd udg. på National-Forlaget 1918. - Asnæs by`s historie udgivet af Dragsholm Lokalhistoriske Forening 1996. - Holbæk Amts Venstreblad 31. oktober 1958.--SOC 10. jan 2012, 21:34 (CET)