Asnæs Forsamlingshus

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Asnæs Forsamlingshus blev etableret 1883.
Det gamle Asnæs Forsamlingshus ca. 1914 - Åsevangsvej 31, matr. nr. 16e, Asnæs by, Asnæs. - Marenline f. Sørensen og ægtefælle Søren Peter Jensen var værtsfolk her i en årrække. - Forsamlingshuset blev bygget i 1882-83. Nedlagt i 1934, da det nye forsamlingshus på Esterhøjvej i Asnæs blev indviet.

Man siger jo, at når det regner på præsten, så drypper det på degnen. Her var den medvirkende årsag til rejsningen af et nyt forsamlingshus, at det dryppede på præsten. Det skete i det gamle forsamlingshus i Åsevang da der var afskedsfest for pastor Valdemar Wentzel Bagger. Da det regnede voldsomt, dryppede det ned gennem taget i det gamle hus, der jo var fra 1880-erne, og det var netop lige over præstens hoved det dryppede. Man måtte klare situationen med at hænge en ørebalje op under loftet ved det utætte sted.

Efter denne skandale, som fandt sted 1928, begyndte man for alvor at tale om at få bygget et nyt forsamlingshus.

Bestyrelsen, der arbejdede med sagen bestod af gårdejer Peter Jensen, Søgård (formand), gårdejer Niv. Poulsen, Høve, gårdejer Vilh. Larsen, Tolsager, førstelærer Petersen, Asnæs, gårdejer Jens Nordgaard, Asnæs, gårdejer Aksel Madsen, Stenbjerg, gårdejere Alfred Hansen, Høve Borrevang, parcellist Ludvig Hansen, Hulebæk, og gårdejer Ejner Jensen, Høve.

Det gamle forsamlingshus blev købt af Georg Hansen, Asnæs.

På Esterhøjvej blev det nye Asnæs Forsamlingshus bygget i 1934.

I 1874 blev der oprettet en skytteforening for Asnæs sogn, og der blev anlagt en skydebane mellem de to gårde Trehøje og Fovledsholm. Det har muligvis været grunden til, at Asnæs første forsamlingshus blev bygget i Åsevang i årene 1882-83, som "Asnæs Sogns Øvelses- og Forsamlingshus".

At byggegrunden blev givet af gårdejer Peder Andersen, Fovledsholm, har nok haft sin betydning. Men for Asnæs-boerne var det en dårlig placering. Der var ikke større lokaler i byen, som var egnede til gymnastik og anden sport, så da børnene gerne ville gå til gymnastik om vinteren, husker de at måtte trave i al slags vejr den lange vej op til Åsevang. Der var ingen varme i salen, og redskaberne var i en elendig stand, så i 30-erne, da den værdste krise var overstået, blev man i sognet klar over, at der måtte gøres noget for at forbedre forholdene.

Og der blev gjort noget.

Der blev købt byggegrund, og den 19. december 1934 blev det nye Asnæs Forsamlingshus indviet, matr. nr. 7x, Asnæs by, Asnæs, Esterhøjvej 26.

Byen tog godt imod det, og der var en stor foreningsaktivitet med gymnastik, badminton, foredrag, koncerter, dilettant, fester, husholdningskurser og meget andet.

Der var 25 foreninger, som brugte forsamlingshuset, og til de store arrangementer kunne der komme op til 600 deltagere.

1959 den 19. december hvor bl.a. Asnæs Gymnastikforening flyttede ind med en ungdomsklub.

1973 var lejeindtægten på 21.000,00 kr., og da man startede var den på 7.000,00 kr.
Asnæs Forsamlingshus ca. 1940. - Foto: Søren Bay, Asnæs.


Formænd:

Peter Jensen, Søgård, de første to år.

Førstelærer Petersen i et år.

1934 var formanden Otto Jensen, gårdejer, Esterhøjgård, Asnæs.

1937 til 1953 gårdejer Ejner Jensen, Høve.

1953 til 1954 tømrermester Svend Hviid, Asnæs.

1954 Gårdejer Poul Petersen, Hustofte.

1958 Ulrik Jensen, Høve

Formand 1963-1969 var gårdejer Thormod Toftegård Petersen, Asnæs.

Formand 1973 var Svend Clausen.

1982 var formanden Gunnar Nielsen, Lykkebjergvej 8, Asnæs.


Værter:

1913 til 1931 var Martine og Søren P. Jensen, Stenbjerg.

1931 blev Laura og Peter Petersen, Høve ansat som bestyrerpar i det gamle forsamlingshus. Da det nye forsamlingshus blev indviet 1934 flyttede de med, og da de stoppede 1. maj 1962 havde de været bestyrerpar i over 30 år. De blev i stedet kustodepar i Høve Museum.

1962 til 1. maj 1973 Karen og Knud Jensen, søn af Frederik Jensen, Næsvang. Knud Jensen har ved siden af haft fuldtidsarbejde ved sygekassen på rådhuset i Fårevejle.

1973 den 1. april Sofie Nielsen og Ejner Rasmussen. De har før været værter i Egebjerg Forsamlingshus og Bjergsted Forsamlingshus på samme tid. Derudover har de en omfattende udlejning af service, som de agter at fortsætte med.

1977 den 1. november er Erna og Ole Carlsen ansat som nyt værtspar. Erna Carlsen er 28 år, og uddannet smørebrødsjomfru, og har bl.a. været ansvarlig for forplejningen på en større kostskole i Bagsværd. Ole Carlsen er 36 år, og ansat som forretningsfører i et automobilfirma i Holbæk. Han er uddannet tjener. Begge er sportsfolk, hvor hun er fodboldspiller, og han er træner for Hørve. Parret er bosiddende på Næbbevej 5 i Vejleby. 1980 den 1. februar valgtes Ole Carlsen til formand for Aktivitetsforeningen Asnæs Bymidte.

1982 har Erna og Ole Carlsen opsagt deres stilling pr. 1. marts, da de fremover hellere vil koncentrere sig om Svinninge Forsamlingshus, hvor de også er værter.


Kilde: Forsamlingshuse i Odsherred af Kurt Sørensen, forlaget Klæbel 1982. - Asnæs by`s historie udgivet af Dragsholm Lokalhistoriske Forening 1996. - Holbæk Amts Venstreblad 25. februar 1954 og 16. december 1959 og 3. februar 1962 og 27. februar 1969 og 1. december 1972 og 15. februar 1973 og 24. januar 1974 og 13. oktober 1977 og 2. februar 1980 og 27. januar 1981 og 30. januar 1982..--SOC 5. jan 2012, 23:14 (CET)