Versionshistorik for "Anna Petra Magdalene Olsen"

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Forklaring: (nuværende) = forskel til den nuværende version, (forrige) = forskel til den forrige version, M = mindre ændring

  • (nuværende | forrige) 3. apr 2012, 15:41SOC (diskussion | bidrag). . (608 bytes) (+608 Bytes). . (Oprettede siden med 'Anna Petra Magdalene Olsen, frk., kommunelærerinde, født 11. juli 1880 i Audebo Dæmnings bolig, Hagested sogn, som datter af maskinmester P. A. R. Olsen og hustru Anina, fø...')