Almegård, Nyrup

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Almegården pr. Nyrup (uden årstal).
Jacob og Martine Olsens gård.
Martine var kusine til lærer Skrivers kone i Højby, Bertholine Johanne Skriver.
Bemærk mælkejungerne, der hænger til tørre på gavlen.
Almegård matr. 6a m.fl. af Nyrup og Klint, Almegårds Allé 3, Nyrup by, Højby sogn, Odsherred.

Oprindeligt navn: Almehøjgård.

Gården ligger 2 km n/v for Højby kirke med en afstand til Nykøbing Sjælland på 6 km.

42 tdr. land. Heraf ager 38½, eng 1½, tørvemose 1, have og gårdsplads 1.

Der holdes 15 køer, 10 stk ungkvæg og kalve og 2 tyre af rød dans race, 3 heste og 3 plage og føl. Sidste år solgtes ca. 70 fedsvin.

+

Jacob Olsen er født 3. april 1873 på Almegården, der var hans fars fødehjem, og som hans far overtog da Jacob Olsen var 7 år gammel.

Der blev slidt hårdt på gården, og Jacob Olsen måtte fra han var 11 år op om morgenen for at hjælpe pigerne med at malke.

Da han blev større fik han en landbrugsuddannelse, bl.a. på Fyn, og han gik som landmand særlig op i frøavl.

Han blev gift 25. maj 1901 med Marthine Hansen, der er født 1879 i Skørpinge sogn.

1905 overtog Jacob Olsen Almegård i Nyrup.

I 25 år var han formand for Tengslemark Andelsmejeri.

I nogle år var han medlem af sognerådet.

Hovedbygningen er undermuret med stråtag af Jacob Olsen. Alle længer har stråtag. Mod øst ligger en støbt svinestald med stråtag. Elektrisk lys og kraft er indlagt.

Almehøjgård i Nyrup skiftede navn i 1938 til Almegård.

Derefter er arealet og driften øget betydeligt.

Kort før sin 70-års dag overdrog han gården til sønnen Valdemar Olsen, og han og hustruen flyttede til "Nyruphus" i Højby.

1947 den 15. september købte Valdemar Olsen arbejdsmand Ingemann Sørensens hus i Tengslemark.

I ægteskabet er endnu en søn, dyrlæge Harald Olsen, Rødovre, og to døtre, fru Ruth Carlsen, Odsherreds Minkfarm, og gårdejer fru Sofie Olsen, Torslunde ved Tåstrup.

Jacob Olsen døde 6. december 1956.

Broderen, H. P. Olsen, blev dansk konsul på Tenerife i Spanien, hvor han fik en stor hotel- og handelsvirksomhed.

+

1951 om morgenen ved 4-5 tiden den 16. marts hærgede en voldsom og dramatisk brand på Almegård, hvor hele den gamle firlængede gård brændte ned, og store løsøreværdier gik tabt, og beboerne måtte for de flestes vedkommende redde sig ud i nattøj.

Ilden opstod i laden, og blev opdaget af en af karlene, som vågnede ved der trængte røg ind i værelset. Den ene af de tre karle var så medtaget af røgen, at han måtte bæres ud.

Samtidig blev ilden opdaget fra stuehuset af fru Olsens søster, Johanne Møller, der er syg og delvis lam, hun fik vækket Valdemar Olsen og hans hustru, og fik hende og børnene ud, der råbte de ikke kunne få luft. Den syge Johanne Møller blev båret ud i haven for at komme til sig selv.

40 fine jerseykøer og 6 heste indebrændte - maskiner, redskaber, biler og indbo blev ødelagt.


+

Sønnen Valdemar Olsen overtog gården 1938.

Det samlede areal udgjorde nu af 200 tdr. land (110 ha), der fordeler sig på: Ager 150 tdr. land (82½ ha), skov og mose 2 tdr. land (1 ha), frugtplantage 42 tdr. land (23 ha) samt minkfarm, have og gårdsplads på 6 tdr. land (3½ ha). Hartk. 8½ td.

Ejendomsværdi: 810.000,00 kr. - Grundværdi: 227.000,00 kr. - Brandforsikring for bygninger: 750.000,00 kr.

Af jordene er 85 tdr. land fed dyndjord, 35 tdr. land sandet dyndjord, mens 80 tdr. land er lerunderlag. Kun de sidstnævnte er sat i hartkorn.

Almegården har gode, nyopførte bygninger, tegnet af arkitekt, professor Arne Jacobsen, og bygget i årene 1951-53 efter en brand.

Hovedbygningen, der ligger mod syd, er omgivet af et smukt haveanlæg. Den er opført i gule sten med skiffertag, og rummer en herskabelig og moderne bolig.

Avlsbygningerne er store og rummelige, de er ligeledes bygget af gule sten med tag af skifer, og er praktiske og moderne indrettede.

I forbindelse med kostalden er opført 2 tårrnsiloer.

Umiddelbart vest for gården ligger Almegårdens Minkfarm, der har en kapacitet på ca. 12.000 dyr.

Der hører 6 tjenestehuse med 9 boliger til gården.

Besætningen består af 55 jerseykøer, og 55 stk. opdræt.

Frugtplantagen omfatter kirsebær, der avles på kontrakt med Fa. Peter F. Heering. Herudover dyrkes æbler, og der er en mindre solbærplantage, ligesom der for tiden er udlagt 30 tdr. land med asparges.

+

1947 den 9. januar købte Valdemar Olsen en ejendom i Tengslemark tilhørende parcellist Søren Larsen.

Besætning, avl og redskaber medfølger.

+

Se yderligere om Almegård her: Valdemar Olsen.

+

Sønnen Hans Møller Olsen overtog gården 1972, og var 5. generation på gården.

+

Se også: Guillermo Olsen.


Kilde: Danske Gaarde bind 4, 1910-16. - Selskabet til udgivelse af ”Danmarks Større Gårde”, red. af E. Bülow. - Ugeavisen 29. juli 2015. - Lokalarkivet i Vig 2017. - Holbæk Amts Venstreblad 29. juni 1950 og 22. maj 1951 og 7. december 1956. - Odsherred Tidende 25. august 1947.--SOC 1. nov 2012, 15:34 (CET)