Algade 32

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Algade 32, matr. nr. 73a, Nykøbing Sjælland.
Poul Helms Boghandel før 1940, Algade 32, Nykøbing Sjælland.
Algade 32 g.JPG

Forhuset er antagelig opført i 1889.

Facaden er ændret af boghandler Poul Helms efter tegning af arkitekt K. Varming, København, i 1907, og i 1917 byggede boghandler og fotograf Poul Helms sidebygningen til.

Det er et forhus i 6 brede vinduesfag, to etagers højde over høj sokkel, med nu blændede vinduer til kælderen.

Taget er skifferdækket med en nyere skorstenspibe i rygningen.

Facadens underste del er kvaderpudset, og nymalet med hvide fuger, omkring de to store butiksvinduer, og de gamle dørfag.

Tidligere var dør til butikken mellem de to vinduer, og i tredie fag fra øst, mens der var portgennemkørsel til gården længst mod vest.

Overfacaden står i blank mur af blødstrøgne gulsten med pudsede, malede indfatninger omkring vinduerne.

Ved en større ombygning i 60-erne blev forhusets bagvæg, og nogle få indvendige skillevægge nedtaget, men husets hovedkonstruktion lader sig stadig fornemme.

På gadefacaden er over cordongesimsen et langsgående skilt af isolerede bogstaver, samt to lysudhængsskilte. Endvidere er på vinduespillerne lakerede udhængskasser til udstilling.

Kælderen har murede og støbte vægge, men kan stamme fra et tidligere hus på stedet, da den ikke følger husets naturlige planopdeling.

Mod gården er dels en kort samtidig sidebygning, dels en senere, også af gule teglsten, opført sidebygning i forlængelse af den første. de er placeret omtrent midt for bagsiden.


Bemærkninger:

1854 den 23 åbnede den første ejer N. P. C. Hornum sin forretning med navnet Hornums Boghandel.

1889 den 17. april Otto Hornum, der var søn af N. P. C. Hornum.

1900 den 1. april W. Norup.

1901 den 1. juli Poul Helms.

1941 til 1944 drev Poul Helms enke forretningen, indtil førstemanden, Børge Bøgh Nielsen, overtog forretningen.

1944 den 1. oktober Børge Bøgh Nielsen.

1951 den 1. oktober Karen Vedde.

1962 den 1. april Lillian og Knud Lundberg til 1991. Samtidig skiftede boghandelen navn til "Lundbergs Boghandel".

2012 husede ejendommen boghandelen "Nykøbing Bog & Ide".


Kildehenvisning: Forsøg på en bygningsregistrant for Nykøbing Sjælland af Jørgen Gantshorn sidst i 1980erne. - Holbæk Amts Venstreblad 24. november 1966.--SOC 9. jul 2012, 22:14 (CEST)