Aksel Voigt

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Egebjerg sogneråd 1958-62.
Forrest fra venstre sidder: Kai Rasmussen, formand Aksel Voight, Emil Hansen og Grethe Rasmussen.
Fotograf: Jørgensen, Vig.

Aksel Voigt, sognerådsformand og gårdejer, Egebjerg, Egebjerg sogn, Odsherred.

Han er født 30. september 1889 i Tranebjerg, Samsø og døbt i valgmenigheds kirken i Ubberup ved Kalundborg. Han voksede op i Støvring i Jylland, hvor hans far var højskoleforstander, og senere da familien flyttede til Viby ved Århus, passede han landbruget, mens hans far var konsulent for FDB.

To vintre var Aksel Voigt på Askov.

Han kom til Egebjerg 1913, efter at have været soldat, og blev gift med Anna Julie Margrethe Nielsen, datter af gårdejer Niels Nielsen, Stenbækgård, Glostrup.

Det unge par overtog straks gården, men svigerforældrene blev boende på gården.

Men Aksel Voigts hustru døde allerede 1917 efter at have født deres anden søn.

Den 15. juli 1921 giftede Aksel Voigt sig igen, og i det ægteskab er der fire børn.

Sønnen, Knud Voigt, overtog gården i 1962, så der nu var to generationer på gården.

I en meget lang årrække fra 1917 til 1956 var Aksel Voigt i Egebjerg Menighedsråd.

I 1916 blev han medlem af bestyrelsen i Egebjerg Sparekasse og blev valgt til Sognesparekassens Tilsynsråd, og han var medlem af bestyrelsen til han fyldte 80 år.

Han blev medlem af Egebjerg sogneråd i 1933 for Venstre. Her blev han kommunekasserer, og det var han i 10 år, hvor hvervet blev overtaget af Valdemar Madsen, "Valdemar Madsens gård".

I 1943 blev han i stedet valgt til sognerådsformand efter Hans Jensen, og det var han i 19 år.

Han fortsatte endnu en periode som menigt medlem før han trak sig ud.

1950 den 8. maj blev han formand for skolekommissionen.

Han var i bestyrelsen for NVE, og medlem af kapiteltakstnævnet m.m.

Han havde også en række mindre tillidshverv.

+

En datter blev gift med Holger Landbo, Annexgården, Nakke, der er søn af sognepræst Holger Landbo, Egebjerg kirke.

Sønnerne lærer Erik Voigt, Sminge ved Silkeborg, og landmand Knud Voigt, Glostrup, tiltræder tirsdag den lange rejse hvor de fra 1. april skal overtage stillinger som henholdsvis forstander for den danske kostskole i Cascallangares 6-700 km syd for Buenos Aires, og som bestyrer af det 200 tdr. land store landbrug, der hører til skolen.

Erik Voigt der tidligere har opholdt sig flere år i Argentina, skal overtage skolen efter vurdering, og drive den for egen regning og risiko, foreløbig for et tidsrum af 5 år. Skolen ejes af den store danske menighed derovre, og den er nyligt moderniseret for over en halv million kroner. Der er 130 kostelever af danske forældre fra hele Argentina.


Kilde: Holbæk Amts Venstreblad 24. september 1949 og 8. maj 1950 og 5. februar 1954 og 23. september 1959 og 23. september 1964 og 26. september 1974.--SOC 18. feb 2013, 17:28 (CET)--POA 04. feb. 2021, 20:20 (CET)