Agergård

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Agergård matr. 4a, Stenstrup, 43 tdr. land, Højby sogn, Odsherred.

Heraf ager 36, mose, eng og sø 6½, have og gårdsplads ½.

Der holdes 14 køer, 8 sttk. ungkvæg og kalve og 1 tyr af rød dansk race, 4 heste og 3 plage og føl. Sidste år solgtes ca. 55 fedsvin.

Hovedbygningen og avlsbygningerne er af grundmur. alle bygningenme bærer stråtag. De er opført fra 1860-79. Mod nord ligger et materialehus og mod vest en svinestald begge af granit. Elektrisk lys og kraft er indlagt.

Anders Laurits Andersen, som overtog gården i 1902, er født i Stenstrup 4. december 1864, som søn af Niels Andersen og Maren Larsdatter, Stenstrup, og blev gift med Henriette Friis, som er født i Farris, Ødis sogn i Jylland.

Anders Laurits Andersen købte gården af sin svigermor, Lars Nikolajsens enke. Hendes mand var født på gården den 7. januar 1831, og havde arvet den efter sin far Nicolai Hansen gift med (Stine?) Madsdatter.

En periode var han medlem af Højby sogneråd.

I en årrække var han repræsentant for Bondestandens Sparekasse.

Hans hustru af første ægteskab døde ret ung.

1934 solgte han gården og flyttede til Højby.

Da hans anden hustru døde sidst i 1940-erne fik han ophold hos en datter og svigersøn, Anton Petersen, Østre Vig.

Laurits Andersen døde 8. februar 1950.


+

P. Rud. Sørensen fik ved århundredskiftet 1800/1900 et statshusmandsbrug efter jordloven 1899 fra Agergård. Han var en af de første, der fik jord efter denne lov var vedtaget.


Kilde: Danske Gaarde bind 4, 1910-16. - Arkivalier Online. - Holbæk Amts Venstreblad 9. februar 1950.--SOC 30. nov 2011, 09:14 (CET)