Åge Larsen

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Åge Larsen, boelsmand, Veddinge, Odsherred.

Han er født 19. januar 1885 på den ejendom i Veddinge, som han og hustruen havde i mange år.

Han blev gift med Boline, der er født 1887.

Boline Larsen døde 16. november 1947.

1960 har han bortforpagtet det meste af jorden.

Derfor flyttede han ind hos søsteren Ingeborg Larsen i Høve Borrevang.

1961 den 18. maj døde Åge Larsen.

+

Åge Larsen havde testementeret ejendommen til kommunen, som solgte den til fhv. gårdejer Helge Larsen, Veddinge Bakker, for 55.000 kr., hvorfra går en lille gæld på 2.000 kr.

Kommunen fik nedsættelse af arveafgiften fra 30 til 10 procent af arveafgiften, på betingelse af, at amtet fører tilsyn med, at pengene bruges efter testamentets bestemmelser.


Kilde: Holbæk Amts Venstreblad 12. januar 1955 og 12. januar 1960 og 19. maj og 5. december 1961. - Odsherred Tidende 17. november 1947.--SOC 15. maj 2015, 22:25 (CEST)