Vesterbro 2 - 4

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Vesterbro 2 til 4, matr. nr. 1c, Nykøbing Sjælland.

Ejendommen er opført som købmandsgård netop lige udenfor den gamle bygrænse, på de jorde der tilhørte møllergården.

Ejendommen er opført omkring 1890, og for forhusets vedkommende i god overensstemmelse med tidens og byens byggestil på daværende tidspunkt.

Magasinet synes at stamme fra 1865-66.

Købmandsgården fungerede endnu i første halvdel af 1960-erne, men blev da nedlagt, og bygningerne overgik til forskellige af hinanden uafhængige formål.

Det gamle pakhus blev ombygget til en del af Nykøbings nye kulturhus, mens selve forhuset blandt andet kom til at huse ejendomshandleres kontorer.

Et eksempel på købmandsgårdens funktion endnu omkring 1960-erne var opførelsen af siloanlægget på Nykøbing havn tilhørende firmaet Carl Jensen & Søn.

Ejendommen er en stor grundmuret ejendom med forhus til gaden, samt magasinbygning og stald i gården.

Forhuset er opført af røde teglsten i blank mur over støbt sokkel, der er den oprindelige.

Heltaget er skiferklædt, heri to skorstenspiber.

Facaden er nu ganske gennembrudt omkring hjørnet mod Savvœrksvej af nyere butiksvinduer.

Husets bagside er ganske enkel, mens der omkring vinduerne mod gaden er pudsede indfatninger.

Magasinhuset er ligeledes opført af grundmur, to etager højt med teglhængt heltag.

Magasinbygningen er hvidmalet med sortmalede porte og lemme. I overetagen er små to-rammede vinduer.

Indvendig er en typisk dragerkonstruktion og svært bjælkelag.

I forbindelse med at huset anvendes som værtshus og udstillingsbygning, er der i tagfladen mod nord oplagt to rækker ovenlysvinduer, og er nu en del af Nykøbings nye kulturhus efter en omfattende ombygning.

I gården var der i forlængelse af magasinbygningen en meget brøstfældig staldlænge, opført i grundmur med teglhængt heltag og bræddebeklædte gavle. Der var enkelte små vinduer, et par revledøre og en port. Facaden var i lighed med magasinbygningen hvidmalet.

Nord for magasinet, og sammenbygget med dette, var en garagebygning opført i grundmur og udover garageformål indrettet med kontorer.


Bemærkninger:

Her havde Carl Jensen & Søn købmandsforretning og direktørbolig.

1970 den 4. maj blev Lægernes Hus, Nykøbing Sj. etableret her.

1974 den 13. december åbnede her EL-installatør B. Lund Jensen sin forretning EL-hjørnet.

1982 den 22. april åbnede Naseer Ahamad forretningen "Nadeem Carpets" med ægte orientalske tæpper.


Kilde: Forsøg på en bygningsregistrant for Nykøbing Sjælland af Jørgen Gantshorn sidst i 1980erne.--SOC 2. jul 2012, 20:08 (CEST)