Ulstrup skole

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Ulstrup Skole, Eskildstrupvej 18, Ulstrup, Grevinge sogn, Odsherred.

Det var ikke den første skole i Ulstrup. Fra 1726 til rytterskolen i Eskildstrup blev bygget, lå der en skole i Ulstrup, der var bekostet af sognepræsten. Hvor han fik pengene fra vides ikke, men måske tog han dem af egen lomme, for Vig præstembede hørte ikke til de dårligste.

Man vedtog at bygge en ny skole i Ulstrup til afløsning for den gamle og nedslidte Eskildstrup Skole.

Den nye skole blev bygget på jord fra gårdejer Niels Kristian Jensens ejendom i Ulstrup.

1953 den 11. december er den nye skole afleveret og indviet.

Den består af en vinkelbygning og med en fritliggende bygning med lærerboliger som tredie fløj.

I selve skolebygningen, der ligger langs vejen, er der for neden en forstue, to klasseværelser og et materialerum til hver af disse. På 1. sal er en læsestue, et studiekredsværelse, der nu bruges til biblioteksfilialen fra Vig, et lærerværelse, der samtidig er indrettet til særundervisning, og en spisestue med et tilstødende the-køkken, beregnet til børnenes daglige spisning i det lange frikvarter, ligesom stuen kan bruges til forældremøder, studiekredsmøder o.lign.

Den østre ende af skolebygningen er forbundet med gymnastiksalen, idet der her er omklædningsrum og bad samt indgang til salen, der er 7x14 m stor og forsynet med nyt fornødent materiel. Dette opbevares i et lille rum i den modsatte ende, som går ud i den lave sidebygning, der samtidig har toiletter for drenge og piger med indgang fra legepladsen.

Alle klasselokaler er forsynet med nye borde og fritstående stole. Spisestuen har nye borde og taburetter, og lærerværelset er udstyret som skolestue, men med enkelte særindretninger til lærernes brug.

Endelig er der ved indkørselen til skolen et lukket halvtagshus med plads til 50 cykler samt en lille garage, og mod vest ligger lærerboligerne med lejlighed til skolelederen og lærerinden. Lejlighederne er moderne indrettet med centralvarme, WC og bad, og lærerindens lejlighed er så stor, at den eventuelt kan være bolig for en gift lærer eller lærerpar.

Skolen er tegnet af arkitekt Marius Petersen, Holbæk.

Skolen har kostet 420.000,00 kr., og kommunens egen udgift var på omkring 340.000,00 kr.

Den tilsynsførende for skolen var parcelist Harry Jensen, Rode.
Skoleleder Tove Axelgaards 50 års fødselsdag den 15. februar 1981 blev fejret med lagkage og sodavand til alle elever og ansatte på Ulstrup Skole.
Eleverne havde hver især tegnet eller skrevet en lille historie, som de gav Tove i fødselsdagsgave. Det var en dejlig dag, hvor der blev slappet af.
Fotograf Annie Brydegaard Danielsen, Holbæk, 2017.


1955 den 5. maj er der afholdt licitation over den nye lærerindebolig, som er tegnet af arkitekterne Monrad Hansen og Ib Steen Andersen, Holbæk. Men tilbuddene var for dyre, så projektet er sat lidt i bero.

+

Skolelærere:

1954 den 5. oktober ansattes Tove Axelgård som aspirant, der 1955 den 1. august blev leder af skolen.

H. Chr. Madsen, førstelærer, født 25. januar 1897. Hustruen Alma Madsen er født 14. juli 1901.

1964 den 15. juli er fru Anne-Lise Pedersen, Vordingborg, ansat som lærer ved skolen.

Samtidig er ansat lærerstuderende, Lars Andersen, som vikar de næste 5 måneder.

Skolelærerparret Svend og Bente Mollerup til 1. november 1976, hvor de har fået ansættelse ved Dianalund skolevæsen, og Svend Mollerup som skoleleder.


Kilde: Holbæk Amts Venstreblad 12. december 1953 og 5. oktober 1954 og 5. maj 1955 og 21. december 1960 og 8. juli 1961 og 18. januar 1962 og 15. juli 1964 og 26. oktober 1976 og 27. juli 1979.--SOC 10. feb 2014, 20:45 (CET)