Ulstrup

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Østergårds jorde i Grevinge lå engang den nu forlængst nedlagte landby "Ulstrup".

Navnet Ulstrup førhen stavet Ulstorp, menes at komme af mandenavnet Ulfs-thorp.

Byens jorder blev fordelt mellem byerne Atterup, Engelstrup og Grevinge.

Endnu år 1750 var byens gadekær synligt, skønt der måske da var gået et par hundrede år siden byen blev slettet.

1832 lå i Ulstrup 3 bøndergårde, 3 huse med jord og 2 huse uden jord.


Ulstrup efter udskiftningen 1788:

Følgende kunne læses i Trundholm Lokalhistorisk Forenings blad nr. 4 - 1991!

Hvis man kigger lid på Odsherred før udskiftningen i 1788, hvor det meste af Odsherred var krongods, vil man opdage en lille plet, som er foran med selvejerskøde.

Det er Ulstrup, som ikke var krongods, men på det tidspunkt ejedes af Københavns Universitet, og når vi så ved, at i Rode fik alle selvejerskøde i 1854 iflg. "Lov af 8. april 1851 om Indførelse af Selvejendom på det Staten tilhørende Bøndergods", så viser det sig at i Ulstrup gav Universitetet arvefæsteskøde allerede 1817 på nr.5,a, til en Niels Andersen. Det var et husmandssted med1-2 tdr. land og omkring 1838 boede der en smed, Lars Madsen. I dag Sidingevej 15 A.

1818 blev der givet skøde til Jens Hansen på 4 a, i dag Kausgårdsvej 5, også 1818 skøde til Kristoffer Mikkelsen på nr.6, nu Sejstrupvej 1. Det var alle tre små ejendomme.

1823 fulgte skøde på nr. 3 til Niels Hansen, nu Ulstrupvej 3, og 1829 skøde til Lars Eriksen på nr.2, nu Ulstrupvej 5.

1831 fik Niels Jensen arvefæsteskøde på nr. 1, nu Kausgård.

Her havde en tidligere fæster, Hans Dinesen, flyttet gården ud på sin nuværende plads i 1779. Den lå oprindelig inde i byen, men hvor ved jeg ikke. (Eventuelle oplysninger modtages gerne).

Dette var de ejendomme, som eksisterede i begyndelsen af 1800-tallet. Når man så læser i Realregistret for Ulstrup, kan man se at den følgende udstykning, og bosættelse, har mest været af familiemæssig karakter.

Til eksempel ser man, at Niels Hansen på nr. 3 får arvefæsteskøde 1823.

I 1858 giver Niels Hansen skøde til sin ældste søn, Hans Nielsen på nr.3, men samtidig giver han skøde til den yngste Mads Nielsen på 3 c. Og da det er første gang, at 3 c omtales i Realregistret, må man formode, at det er en ny ejendom.

Ved Mads Nielsens død i 1893 er der skifteudskrift til Mads Nielsens enke, Marie Larsen og samme år skøde fra Marie Larsen til Niels Laurits Madsen.

En søn af ham var Ejner Madsen, Ulstrup, nu Ulstrupvej 1.

Niels Hansen på 3 a ejede også 3 b, nu Eskildstrupvej19, men solgte den 1856 til Niels Olsen. Niels Olsen var smed og søn af smed Ole Nielsen i Vig. Niels Olsens kone, Birthe Pedersdatter var født 16/3 1821 og døde 6/12 1918, 97 år gammel.

3 b har haft mange forskellige ejere siden.

3 d, nu Eskildstrupvej 11, har også tilhørt familien på 3 a, idet Lars Hansen har givet skøde på 3 d i 1885 til skomager Chr. Mortensen.

Angående 2 b, nu Sidingevej 15 B, kan man i Realregistret se, at Mads Larsen på 2 a i1861 har givet skøde på 2 b til sin ældste søn Lars Madsen.

En anden søn, Anders Madsen har overtaget fødegården.

Det var et lille kig i fortiden, som det er meget interessant at granske i, men også belærende.

KE.


Kilde: Grevinge Sogn, III bog, samlet af Anders Andersen. - Odsherred, en topografisk beskrivelse af dr. J. H. Larsen 1832.--SOC 4. maj 2012, 14:25 (CEST)