Uglen

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
-

"Johan Dam", var en kendt skikkelse sidst i 1800-tallets Nykøbing Sjælland, for han levede så godt som hele sit liv på loftet af en nu nedrevet lade på havnen.

Hele hans rigdom var de sække, han lå på, og hans kost bestod hovedsageligt af rå klipfisk og brændevin, ja, han gik ikke af vejen for at spise rå fisk, som han fik af havnens fiskere.

Han havde tilnavnet "Uglen", og gik sommer og vinter med en gammel grønlig stiv hat, islændertrøje og store franske træsko.

Den gang holdtes der sprøjtemønstring to gange om året, og disse to dage så John Dam hen til med længsel, for byens borgere kunne slippe for at møde ved sprøjterne ved at lade en mand stille i stedet, og så skete det ofte, at flere af byens købmænd sendte bud efter Johan. Og som en sådan stillingsmand var han flittig nok til at gå rundt og spørge, hvad de bød, og på den måde fik han gerne jobbet prisen op.

Han endte i reglen ude hos konsul Nielsen på Vesterbro, som gav den for John svimlende sum af 2 kr. og 50 øre. Konsulen brød sig ikke om at stå på Torvet og slæbe i pumperne.

Den gode John Dam levede de følgende dage som en bedre boheme, og drak Cuba rom, der dengang kostede 85 øre pr. flaske, tappet af tønde.

Kilde: Gadens originaler i Nykøbing af Sophus Jensen.--SOC 3. jan 2012, 13:43 (CET)


Fakta om Johan Dam:

Johan var født i Nykøbing den 11. januar 1823. Han var søn efter daglejer Lars Christian Dam og Kirsten Jørgensdatter.

Johans far Lars Christiansen stammede fra Højby sogn, hvor hans far Christian Pedersen Dam var møllersvend. Johans mor stammede fra Odden sogn, hvor hendes far Jørgen Andersen var smed i Overby.

Johans forældre boede i Kildestræde i Nykøbing. Johan havde i hvert fald 2 yngre søskende, nemlig Sidse Marie og Christian.

Johan blev søndag efter påske i 1839 konfirmeret og han fik i den forbindelse ’Dom angående kundskab: mådelig og opførsel: meget godt’

Omkring 1840 blev Johans far vægter. Efter 1850 er familiens bopæl oplyst at være i Nørre Fjerding. Johans far døde 68 år gammel i marts 1858. Johan boede sammen med forældre i hvert fald til 1860. Hans evner var nok ikke særlig store. I folketælling 1855 er der anført ’svag forstand’ i bemærkningsrubrikken ud for Johan.

I 1860 boede Johan sammen med hans mor og hendes plejesøn (vist nok Johans søster barn) i Nørre Fjerding.

I 1870 var Johan nok flyttet ’hjemmefra’, han er opført på et sted på 'Nykøbinbg Mark'. Moder boede alene i Nørre Fjerding. Johans mor døde 87 år gammel i februar 1874 som fattiglem.

I 1880 havde Johan opholdssted i ’Magasinet på Skibbroen’. I september 1885 døde Johan. Han var da 62 år gammel og ugift.

(Kilde: kirkebøger og folketællinger) --ses 6. jan 2012, 13:46 (CET)