Torup

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Nedlagt landsby ved Nykøbing Sjælland.

Om landsbyen Torup nordvest for Nykøbing Sjælland ved man heller ikke meget. Også den lå ved kysten, ved indsejlingen til borgene ved Nygàrd. Landsbyen nævntes i Scriptores Rerum Danicarum 1771 (Thorthorp) med den oplysning, at her lå 14 huse, men at de fire samt en gård lå øde. Desuden skulle her have været tre møller, den ene en vandmølle. Det er nærliggende at antage, at vandmøllen var den stampemølle ved Nygård, som blev vist på kortet fra Det Kgl Videnskabers Societet fra samme år, mens vejrmøllerne var dem der stod på købstadens markjorder.

I 1533 havde Christian III skænket Torups jorder til Nykøbing Sjælland købstad. Det skete formentlig for at styrke byens position, men samtidig forsvandt eksistensgrundlaget for landsbyboerne, og resultatet blev at Torup efterhånden kom til at ligge øde. Gårdene forsvandt.

På landsbyen jorder blev senere oppløjet et drikkehorn, som finderen forærede landsbyen Lumsás som "byhorn" eller "tudehorn". Det bar indskriften (pá gammelt dansk) "Drikker med fred, glemmer ikke den levende Gud" og daterer sig således fra tiden efter kristendommens indførelse.

Muligvis var der også på Torups jorder en helligkilde, Tores kilde. Sagn fortæller om den, men den er aldrig påvist.

Kilde: Forsvundne landsbyer i Odsherred/ af Kurt Sørensen, 1983.