Svendsbjerg

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Svendsbjerg pr. Hørve, Hørve sogn, Vallekilde-Hørve kommune, Odsherred, Holbæk amt, matr. nr. 13a m.fl. af Vejleby.

Gården ligger mellem Vejleby og Vallekilde med indkørsel fra vejen mellem Vejleby og Søhusene, med en afstand til Hørve station på 2½ km og 21 km til Holbæk.

Ejendomsskyld 95.000,00 kr. - Jordværdi 46.700,00 kr. - Brandassurance for bygninger 110.000,00 kr.

Samlet areal 45 1/4 hektar, deraf ager 35 1/4, eng 6 5/8, have og gårdsplads 2 1/4, andre arealer 1 1/8.

Lys og kraft fra Svinninge Højspændingsværk.

Bygningerne, der er opført 1879, er af grundmur, hovedbygningen med skifertag, vognport, og en del af laden med paptag. Avlsbygningerne iøvrigt med tegltag, hestestald og kostald med jernbjælker og hvælvinger.

Til ejendommen hører et aftægtshus.

Svendsbjerg var oprindelig fæste under Dragsholm Hovedgård.

Den ejedes i forrige århundrede af Peter Sørensen, hvis enke i 1879 solgte den til Poul Pedersen Sams, denne overdrog den i 1917 til sønnen Troels Sams, som solgte den til Proprietær Søren Rasmussen i 1950.

Det samlede areal udgør 106 tdr. land (58½ ha), der fordeler sig på: Ager 98 tdr. land (54 ha), frugtplantage 4 tdr. land (2 1/4 ha) samt have og gårdsplads m.m. 4 tdr. land (2 1/4 ha). Hrtk. 8½ td.

Ejendomsværdi: 301.100,00 kr. - Grundværdi: 123.100,00 kr. - Brandforsikring for bygninger 375.000,00 kr.

Af agerjorden består ca. 35 tdr. land af gammel havbund, mens resten er lermuld, dels stærk, dels lettere muldjord. Jorden er højt beliggende med svag hældning mod syd, terrænet er kuperet, og jorden er i god kultur og gødningskraft. Der er drænet.

Hovedbygningen, der ligger nord for haven, er bygget i 1880. Den er af røde sten, af grundmur og har tag af skiffer.

Avlsbygningerne er bygget efter brand i 1916, alle af grundmur og med tegltag.

Besætningen består af 12 malkekøer og 12 stk. ungkreaturer af rød dansk malkerace. Den gennemsnitlige mælkeydelse pr. ko er ca. 3.600 kg med 162 kg smør. Mælken leveres til Brunbjerg Mejeri.

Der holdes som regel 6 arbejdsheste af belgisk race, deraf 3 følhopper, og for tiden (1930) 2 føl af eget tillæg. Svinebesætningen er for tiden 12 tillægssøer og 2 orner, og der leveres ca. 60 slagterisvin om året, de øvrige pattegrise sælges. Fjerkræholdet er ca. 80 stk.

Staldene blev moderniseret og restaurerede i 1950.

Der hører nu 2 huse til gården.


Kilde: Selskabet til udgivelse af ”Danmarks Større Gårde”, red. af E. Bülow. - Danske Gårde i tekst og billeder samlet af landbrugscand. J. Jespersen 1926. - Større Danske Landbrug, udarbejdet af forstander J. J. Hansen 1930.--SOC 14. nov 2012, 13:31 (CET)