Stårup Skole

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Stårup Skole 1924. - Fotograf: Ukendt.

Stårup Skole, Gammelgårdsvej 1, Stårup, 4573 Højby.

Stårup Hovedskole er bygget 1829.

Billedet stammer fra et Sognekort vedr. Højby Sj. ca. 1923.

Omkring 1930-erne blev der bygget en ny skole på samme plads.

Allerede i 1838 blev der foretaget nogle bygningsforandringer.

I 1894 blev der bygget to fag til skolestuen, så børnene fik deres egen indgang til skolestuen, medens lærer og børn før den tid havde fælles indgang. Der blev sat større vinduer i skolestuen og ved ombygningen blev også lærerens lejlighed gjort større. De gamle skoleborde, som blev anskaffet ved skolens opførelse i 1829, blev i 1906 erstattet med 16 nye tomandsborde med polerede plader. Bordene blev skænket til skolen af gdr. Mads Sørensen i Stårup som gave, fordi han fik nogle penge ved at udtræde af forpagtningen af Nygårds mølle og bageri.

Skolens første lærer, Hans Larsen, var født d. 3. maj 1800 i Svinninge i Odsherred. Faderen, Lars Hansen, var fæstehusmand.

Den første hjælpelærer i Stårup Skole var Christian Jensen, som senere blev lærer i Veddinge.

Derefter kom den kendte og afholdte lærer J. A. Hansen, som i 1879 blev fast ansat ved skolen i Stårup.
K. Færing ca. 1911. Hun var forskolelærerinde ved Stårup Skole 1911-1915. - Foto: Kihlstrøm, Kbhvn.

1974 den 8. april vedtog et næsten helt nyt byråd i Trundholm kommune at nedlægge Stårup Skole 1. august.

For forslaget om nedlæggelsen stemte 8, 2 stemte imod, mens 6 undlod at stemme. Det skete efter en større debat, ligesom der blev protesteret kraftigt i lokalsamfundet, men det hjalp ikke ret meget.

1974 den 1. august var skolen nedlagt, og bygningen fik status som lejebolig.


Lærere ved skolen og forskolen:
Lærer J. A. Hansen ca. 1910.
Foto: A. Brokkenheuser, Nyk. Sj.

Hans Larsen fra 1829-1878.

Christian Jensen. (hjælpelærer, blev senere lære i Veddinge.)

J. A. Hansen fra 1879-1922. Han var tillige organist i Højby kirke.

K. Færing 1911-1915.

Marius Rasmussen fra 1922.

Anna Margrethe Andreassen, forskolelærerinde fra 1. december 1927.

1936 til 1946 O. Seye Jensen, der var førstelærer fra 1940 til 1946.

1947 den 1. april ansattes lærer Søren Borup fra Ibsker skole på Bornholm. Han er gift med en søster til fru direktør Seier Olsen, Odsherreds Destruktionsanstalt og installatør Viktor Ancher-Jensen, Vig.

1947 den 1. april fru J. L. Hartby, gift med andenlærer Svend Hartby, Højby Skole. Hun dimmitterede 1946, og har vikarieret i Nykøbing Sjælland og i Stårup.

1967 til 1974 den 1. august, Winni Sørensen, som fulgte med til Højby Skole, hvor hun skulle undervise 1. klasserne.


Se også: Stårup Forskole.


+

1956 den 2. maj, under forbehold af amtets godkendelse, blev ejendommen købt af gårdejer Jens Olsen, Ellinge Lyng, og hans svigersøn Frede Madsen, Gudmindrup, til privatbolig for 18.000,00 kr., men overtagelsen sker først når lærer Borup i nær fremtidig kan flytte til en af de nye lærerboliger i Højby


Kilde: Dansk Skole-Stat bind II, Arthur Jensens Forlag 1933. - Lokalhistoriker Sophus Jensen, Nyk. Sj., i Trundholm lokalhistorisk Forenings blad nr. 2 - 2000. - Holbæk Amts Venstreblad 2. maj 1956 og 11. marts 1957 og 9. april og 22. juni 1974. - Odsherred Tidende 11. og 22. februar 1947. - --SOC 22. jul 2013, 15:23 (CEST)