Sjælsøgård

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Sjælsøgård matr. 5a m.fl. Nr. Asmindrup by, Odsherred, 52 tdr. land.

Heraf ager 50, mose 1, have og gårdsplads 1.

Der holdes 22 køer, 22 stk. ungkvæg og kalve og 2 tyre af rød dansk race, 4 heste og 3 plage og føl. Sidste år solgtes ca. 90 fedsvin.

Mourits Mouritsen, som overtog gården i 1898, er født i Sanderum på Fyn den 27. november 1873, og blev gift med Boline Petersen, født i Tengslemark.

Boline Petersen blev Nr. Asmindrup Husholdningsforenings første formand.

1906 købte Mourits Mouritsen 4 tdr. land tørvelodder, som lå inde på hans ejendom, og senere 6 tdr. land, som grænser op til gårdens jorder; disse 10 tdr. land drives i fri drift.

Mourits Mouritsen har i 1916 afløst arvefæstet til staten.

Mourits Mouritsen har købt gården af Niels Nielsen, som havde fået den ved giftemål med Lars Hansens enke.

Hovedbygningen er af grundmur mjed tegltag, de andre er støbte med paptag og granit med stråtag. Øst for gården ligger en grundmuret teglhængt svinestald. Elektrisk lys og kraft er indlagt.


Gården ejes nu af Svend Aage Nielsen født 19. marts 1905 som søn af Astrid og Johannes Nielsen, der har en gård i Kundby.

Han er gift med Thyra Nielsen, der er født på gården 13. maj 1904 som datter af Boline og Mourits Mouritsen.

Gården er udflyttet fra Asmindrup by 1840, og stuehuset fra den tid står endnu. De øvrige bygninger er opført i 1900, men svinehus, hønsehus og stakhjelm er først opført 1932.

Slægten har boet på gården siden 1830, med undtagelse af en periode fra 1885 til 1898.

Svend Aage Nielsen blev bestyrer 1930, og overtog den 1931.

Han har frasolgt 3 tdr. land til Idrætsplads, og resten omfatter 63 tdr. land og 1 tdr. land mose. Der er nogen frøavl, og 2 tdr. land er beplantet med skovtræer.

Besætningen er på 8 heste, 22 køer og 12 ungkreaturer samt 20 svin. Flere dyr er præmierede. Der er malkeanlæg samt automatisk vandværk.

Svend Aage Nielsen var på Tune Landbrugsskole 1924. Han er i tilsynsrådet for Sognesparekassen. Han blev bestyrer for Banken for Nykøbing Sj. og Omegn, Vig.

Han var formand for Oldenborgavlerforeningen.

1963 forpagtede den nye ejer Erik Nielsen 30 tdr. land jord fra Enkesædet. Han er nevø til Gudrun Larsen, hvis mand er Laurits Larsen, Nøjsomhedsgården, Stårup.


Kilde: Danske Gaarde bind 4, 1910-16. - Holbæk amt udg. af Dansk Kulturhistorisk Forlag 1947. - Holbæk Amts Venstreblad 28. juni 1962.--SOC 6. dec 2011, 16:54 (CET)