Rørvig Skole

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Rørvig Skole, Skolelodden, Rørvig.
Rørvig gl. skole i 1930'erne.

Skolen er bygget 1904 på Skolelodden.

1952 den 1. januar indførte man som den første landkommune i amtet skoletandpleje på Rørvig Skole. Man har søgt tilskud dertil fra amtsskolefonden, og fået bevilget 3,50-4,00 kr. pr. barn årligt i refusion på kommunens udgifter.

1953 den 18. juni har Rørvig sogneråd fået tilladelse fra Holbæk amt til at erhverve parcellist M. Thorkild Larsens ejendom i Søndervang til byggegrund for centralskolen. Stuehuset bibeholdes som lærerbolig, og skolen bygges ved siden af sognegården.

Parcellist Thorkild Larsen har derefter købt en ejendom af parcellist Morten Petersen, Bjergene, til overtagelse 1. september.

1955 den 21. april på sognerådets møde blev Rørvig gamle skole fredet, da man vedtog at følge den henstilling fra naturfredningsnævnet om at lade tinglyse deklaration om, at der for at bevare det karakteristiske bybillede omkring Rørvig gamle skole ikke må foretages nogen bygningsforandring uden nævnets tilladelse.

+

1956 den 14. april blev den nye skole indviet, på trods af den har været taget i brug i flere måneder.

Ved at kombinere skole og sognegård i Rørvig har man prøvet at skabe et kulturcentrum.

Hele byggeriet med lærerbolig og lederbolig har kostet ca. 1 million kr., og man regner med kommunens egne udgifter bliver på ca. 750.000,00 kr.

Skolelederen var Hans Arnold Andreassen.

Det er arkitekt Knudsen Pedersen, Slagelse, der har tegnet skolen.

1959 i februar vedtog byrådet at oprette en 7.-klasse, og samtidig ansætte en lærer mere, og samtidig vil man opføre en ny lærerbolig.

1968 lørdag den 27. april, på et ekstra møde, vedtog sognerådet med 5 stemmer for og 2 imod, at nedlægge Rørvig Skole.

1968 den 22. juni havde eleverne på Rørvig Skole sidste skoledag, også lukkede skolen.

Skoleleder gennem mange år, Andreasen, går på ventepenge. Han og hustruen planlægger husbyggeri i Rørvig.

Lærerne blev alle tilbudt arbejde ved skolerne i Nykøbing Sjælland.

Derefter åbnede Rørvig Friskole.


Se også: Rørvig Sognegård.
Rørvig gamle Skole ca. 1910.
Den blev bygget i 1904 på Skolelodden.

Se også: Rørvig Friskole.


Skolelærere:

Førstelærer Jens Tandrup, der er født 22. juni 1869 i Hørdum, til 6. marts 1928 hvor han døde. Hustruen, Marianne Tandrup, der er født 1875, flyttede nogle år efter til Odense hos en datter, der er gift med førstelærer Leschley Sørensen, Lumby ved Odense. Marianne Tandrup døde 18. april 1958.

1911 til 31. marts 1955 frk. Karen Camilla Bræstrup. Hun fortsatte dog en tid som vikar i embedet til efterårsferiens begyndelse. Hun har virket 44½ år, og bliver boende i Rørvig sammen med sin søster.

1928 til 1954 førstelærer J. H. Hartby.

1955 den 15. oktober er sang- og husholdningslærerinde fru Elisabeth Poulsen, Skagen, ansat som vikar ved skolen indtil sommerferien, da man ikke har kunnet finde nogen uddannet lærerinde til at afløse frk. Karen Bræstrup.

1955 den 1. juni er Johannes Hansen, Rørvig, der kommer fra Skårup, ansat som skolelærer. Det var planlagt hustruen overtog nogle gymnastiktimer.

Hans Arnold Andreassen, der kom som førstelærer ved Nakke Skole 1. november 1931, og blev skoleleder for Rørvig Skole.


Kilde: Holbæk Amts Venstreblad 19. juni 1953 og 22. april og 1. marts og 15. oktober 1955 og 14. april 1956 og 19. april 1958 og 31. marts 1959 og 29. april 1968 og 22. juni 1968. - Lokalarkivet 2013. - Arkivalier Online 2016. - "Det stod i" Holbæk Amts Venstreblad 21. december 1976.--SOC 9. nov 2013, 20:42 (CET)