Rørvig Friskole

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Rørvig Sogneskole set fra øst i 1960.
Bag de store panoramavinduer i gavlen ligger aulaen.
På 1. sal til højre lå Rørvig Sognebibliotek.
Langt tilbage i billedet til venstre ses gavlen på Sognegården.
Rørvig Friskole, Søndervangsvej 43, matr. nr. 11g, Rørvig Sognegård, Rørvig.

1953 den 26. marts vedtog byrådet at bygge den nye centralskole sammen med Rørvig Sognegård.

Se også: Rørvig Sogneskoles elever 1959-60.

+

1968 den 12. august slog Rørvig Friskole dørene op for det første hold elever på skolen.

Bestyrelsens formand, gårdejer Ole Kristensen, Nakke, bød velkommen.

Han bød også velkommen til lærerparrene Gerda og Thorbjørn Berg og Elise og Thorbjørn Larsen.

Thorbjørn Berg var skoleleder.

1968 lørdag den 7. september blev friskolen officielt indviet om aften på Friskolen.

1969 i februar forlod friskolelærer Thorbjørn Berg friskolen, efter han på en ekstraordinær generalforsamling var blevet afskediget. Interne uoverensstemmelser med lærerne var grunden.

1970 den 10. marts ansattes Axel Neubert som ny skoleleder.

Ved årsskiftet 1970-71 opgav man den hidtidige private skolelægeordning, og indtrådte i den offentlige under det daværende Holbæk amt, med læge Steen Prasz, Nykøbing Sjælland, som skolelæge.

1978 kunne Rørvig Friskole fejre 10-års jubilæum i august måned.

Formand var Jørgen Petersen, Stårup.

Ved skoleårets begyndelse august 1978 vil man komme op på ialt 125 elever. Som skolens tilsynsførende er udpeget B. Lund Jensen, EL-hjørnet, i stedet for Gunnar Sørensen.

For det kommende skoleår fastsættes skolepengene til 200 kr. pr. måned pr. familie, og for fritidsordningen 180 kr. pr. måned.


Se også: Rørvig Skole.

Se også Rørvig Sognegård.


Kilde: Holbæk Amts Venstreblad 27. marts 1953 og 12. august og 9. september 1968 og 10. oktober 1969 og 18. juni 1970. og 14. juni 1978.--SOC 6. nov 2013, 20:21 (CET)