Peter Christian Jacobsen

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Redaktør P. C. Jacobsen 1942.
Han var ven med landsretssagfører Henry Andreas Gideon, med hvem han i sin tid overtalte til at købe sagførervirksomheden i Nykøbing Sjælland.
Peter Christian Jacobsen, medlem af byrådet i Nykøbing Sjælland.

Han er født 24. oktober 1895 i Sdr. Vinge som søn af boelsmand Jacob Jacobsen, og hustru Karen, født Andreasen.

Gift 10. oktober 1920 med Emma Jacobsen, datter af gårdejer Th. Pedersen, Astrup, Ajdt sogn, og hustru Kirsten, født Thomsen.

Uddannet ved landvæsenet, elev på Ødum Landbrugsskole 1916-1917, landbrugskonsulent i Aarhus amts Landøkonomiske Selskab til 1921.

Redaktør af Odsherred Tidende den 25. september 1921 til 1934.

Kasserer for Odsherreds Landboforening 1921.

Formand for Venstreforeningen 1923.

Redaktør af Dansk Folkestyre 1927.

Formand for Venstres Ungdoms Landsorganisation 1928.

Medlem af byrådet i Nykøbing Sjælland for Venstre 1929-1933]].

Medlem af Gas- og Vandværksudvalget, Sundhedsudvalget, Sundhedskommissionen og Sygehusbestyrelsen.

1934 blev han medredaktør på Aalborg Amtstidende, hvilket han var i 20 år.

1946 kom han i byrådet i Aalborg for Venstre.

1947 den 20. februar er han udnævnt til Ridder af Dannebrog.

1954 den 1. april blev han redaktør af det sydfynske venstreblad Svendborg Avis, da redaktør Regner Stenbæk døde.


Kilde: Danmarks Kommunale Forvaltning udg. af Selskabet ”Vort Samfund”, København. - Holbæk Amts Venstreblad 5. januar 1954 og 18. oktober 1955 og 12. oktober 1965. - Odsherred Tidende 14. marts 1946 og 20. februar 1947.--SOC 7. okt 2012, 00:41 (CEST)

+

Omtale i Holbæk Amts Venstreblad den 23. september 1921:

Wallentin-Nielsens Efterfølger.

Den moderate Redaktørstol i Nykøbing, der har staaet ledig siden Wallentin-Nielsens Død, er nu besat, idet Bladets Ledelse i Gaar har ansat
Konsulent P. C. Jacobsen, Søften ved Aaarhus, som Redaktør.
Vi har ikke Fornøjelsen at kende vor nye Kollega, véd kun, at han er en forholdsvis ung Mand, og at han er Formand for ”Venstres Ungdom” i
Aarhuskredsen.
Han har vist nok ikke tidligere haft journalistisk Virksomhed. Hr. Jacobsen var i Sommer Taler ved det – ikke særlig vellykkede – ”Venstre”-Ungdomsmøde i Høve skov og vat da lige saa forbeholden med Hensyn
til denne Ungdomsbevægelses partipolitiske Stilling som Bevægelsens Agitatorer i Almindelighed; men derfor er der jo næppe nogen Grund til
at tvivle om, at han i sin nye Stilling vil aabenbare sig som en fuldblods Moderationsmand.

--ses 28. aug 2016, 10:42 (CEST)