Ordruphave

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Gartneriet er grundlagt 1928 ved køb af 20 ha. Indehaveren er Chr. Werbel, som er født 9/9 1898 i Egebjerg, søn af forpagter Chr. Christensen, Mantzhøj.

Det ligger nær Ordrup Næs ved Sejrøbugten på blandede jorder, dels sandjord, dels lerjord (det sidste i bakkerne) - og det er meget udsat for vestenvinden, men nyder fordel af den nære strand, da nattefrosten først indtræffer sent om efteråret.

Grundskylden udgør 16.000 Kr. Omtrent halvdelen af arealet anvendes til gartneri, Resten til landbrug. Frugthaven optager 3 ha og for tiden tages yderligere ca. 1 ha ind til Frugtavl. Køkkenurterne optager 3 ha., Haven ca. 1/ 4 ha.

Der findes 2 drivhuse og 50 Vinduer. I frugthaven findes 700 æbletræer, 50 pæretræer 110 blommetræer og 600 frugtbuske.

Produkterne afsættes til beboerne i sommerhusbebyggelsen mellem Dragsholm og Høve. Samt ved salg fra butikken ved gartneriet - samt også engros til forretninger i Holbæk. Som Mellemkultur haves fine spisegulerødder, og paa Københavns Grønttorv sælges store partier af gulerødder fra denne egn af landet.

I virksomheden holdes 3 heste og 1 automobil. Der findes offentligt vand, og en bæk går gennem bænkehaven. Produkterne har været udstillet i Holbæk 1931 og 1933. Werbel har i 1928 bygget sommerhus i Ordrup og med dette som eksempel er der nu rundt om gartneriet vokset omkring 60 nye sommerhuse op. Hvorved gartneriets afsætningsmuligheder er forøget betydeligt. Det er tanken, når frugthaven vokser til, at indskrænke grøntsagsavlen.

Kilde: Danske Gartnerivirksomheder/red. af Johannes Tholle. Dansk Håndbogsforlag, 1934.

Kilde: Holbæk Amts Venstreblad 4. september 1973.--SOC 14. sep 2013, 13:18 (CEST)