Odsherred Skovdistrikt

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Odsherred Skovdistrikt.

Ejer: Staten.

1745 ramte kvægpesten landet og reducerede husdyrbestanden så meget, at skovgræsningen blev minimal. I perioden derefter blev der rejst en del underskov, men græsningen vendte med årene tilbage, og bøndernes ødelæggelse af skovene fortsatte.

Det var situationen for skovene på Egebjerghalvøen da man i 1778 begyndte at plante Kongsøre skov.

I en beskrivelse af landets skovdistrikter fra 1860, udgivet af finansministeriet, var Odsherreds Skovdistrikt dengang på 3.175 tønder land (ca. 1759 ha), hvoraf 2.683 tld. var beplantet. Deraf var 1440 tdl. bøg, 1197 tld. nåletræ, 28 tld. eg og andet løvtræ, og embedsjorder 188 tld. Resten var sletter, planteskoler, veje, enge, moser, tørvemoser, rørkær m.m.

Ledelsen bestod i 1860 af 1 skovridder, 4 skovfogeder og 13 underbetjente. Den samlede løn udgjorde 2.452 Rd. (Rigs Daler, dansk sølvmønt værdi ca. 2 kroner), 12 favne fagotter (brænde), 150 læs kvas, 10 læs hø og fri bolig som vedkommende skulle vedligeholde.

Til velgerninger blev der brugt 25 favne kløvet bøgebrænde, 6½ favne fagot, 2 bunker kvas, og af andre træarter 32 favne. (En favn 2,23 m3).

1948 blev Odsherred Skovkasse nedlagt, og Trundholm mose lagt ind under Odsherred Skjovdistrikt.

+

Skovrider fra 1827 til 1859 var Hans Christian Eggert Wellendorf (1791-1859). Han var gift med Cathrine Elisabeth Salome Ulrich.

Distriktet ledes p.t. (1925 til 1943) af kgl. skovridder Niels Vestergård, Egebjerg.
Skovridder Poul Anker August Kofoed ca. 1910.
Foto: Sophie Mentzel.

+

Skovfogedboligen Mantzhøj, matr. nr. 4b, Glostrup, Egebjerg sogn.

Ejendomsskyld 1.361.200,00 kr. - Jordværdi 914.000,00 kr. - Samlet areal 1.753 hektar, heraf bevokset med skove 1.495 hektar.

+

Omkring 1980 blev gårdejer Hans Thorvald Nielsens landbrugsejendom i Vindekilde lagt ind under Odsherred Skovdistrikt.

+

Distriktet består af følgende 5 skovparter:

Anneberg skov, skovfoged A. Olsen, Nykøbing Sjælland.

Skovfoged til 1979 var Einar Hørdum, der fik en stilling som skovfoged under Sønderborg Skovdistrikt på Als. Han sad i Trundholm kommunalbestyrelse for Fremskridtspartiet.

1979 den 1. maj ansattes Else Benete Lei som ny skovfoged. Hun var Danmarks første kvindelige skovfoged.

+

Stokkebjerg skov og Kongsøre skov, skovfoged H. F. E. Vogt, Egebjerg.

+

Jyderup skov og Høve skov, A. Olsen, Vig.

Viggo Larsen, skovløber.

Peder S. Mortensen.

+

Grevinge skov, skovfoged F. C. A. Erhart, Herrestrup.

+

Sonnerup skov og Ellinge skov, skovfoged H. C. Andersen, Lumsås.

+

Skovriddere på Odsherreds Skovdistrikt:

Listen med de 27 skovriddere herunder kommer fra Mantzhøj Skovridergård.

1630-1637 Jørgen Kortsen, skovrider i Ods Herred Len.

1639-1645 Jørgen S. Christensen, skovrider i Ods Herred Len.
Skovridder Freidrik Heinrik Andreas Beermann.

1645-1680 Mads Røder, skovrider Dragsholm Len 1645-1661.

1680-1684 Henrik Reben, skovrider Dragsholm amt. Død 1684.

1684-1694 Peder Pedersen, født 1642, død 1695 og begravet i Egebjerg kirke.

1694-1717 Mogens Mogensen Holst, født 1669. Begravet "med anseelig komitat" i Egebjerg den 8. april 1717.

1717-1740 Johan Kleppinck, født 1682. Begravet i Egebjerg 1740.

1740-1756 Jens Sørensen, født 1697. Død 9. december 1756 i Underød.

1757-1793 Johan Henrik Mantzius, født 1716. Død den 16. maj 1793.

1793-1806 Lars Petersen, fra 1781 førster hos Johan Henrik Mantius. Død 1807.

1806-1807 H. G. F. Fischer - konstitueret.

1808-1815 Erhard Münster, født 1773. Død 1816 og begravet i Egebjerg.

1815-1817 M. G. Schäffer - konstitueret - født 1746, og død 1830.

1817-1824 I. W. Boberg født 1792, død 1824.

Var den første skovrider i Odsherred med uddannelse som forstkandidat 1811. Skovrider på Falster fra 1815 til 1817.

1824-1825 Ph. Landsperg - konstitueret.

1825-1827 Peter Chr. meyer, som tidligere var skovrider på Tisvilde og Øksenholm.

1827-1827 Ph. Landsperg, som havde været skovrider i Jægersborg Dyrehave.

1827-1859 Hans Christian Eggert Wellendorf, født 1791, forstkandidat 1812, ansat ved Sorø Akademi, skovfoged på Pedergårdske distrikt.

1859-1860 Hans Christian Ulrich - konstitueret.

1860-1864 J. F. C. Wegener, født 1812, forstkandidat 1835. Død 1864.

1865-1867 Vakant.

1867-1890 Freidrik Heinrik Andreas Beermann, født 1814, død 1895. Forstkandidat dels med eksamen fra Clausthal i Hannover, dels fra København 1837.

1890-1925 Poul Anker August Kofoed, født 1854, eksamen 1877.

1925-1943 Niels Vestergård, født 1873, eksamen 1897. Han kom fra Jægersborg.

1943-1961 Ejner Bentzen, født 1896, eksamen 1922. Død 1961.

1961-1987 H. K. Ravn Mortensen, født 1922, eksamen 1947. Konstitueret 1. februar 1961, udnævnt 1. maj 1961 og pensioneret 1987.

1987 Arne Peder Jørgensen, født 1945, eksamen 1973.


Se også: Mantzhøj.


Af skovarealet er 793 hektar bevokset med bøg, 121 med eg, 53 med blandet løvtræ, 407 med nåletræ, mens resten udgør værneskov, lystskov og planteskoler.


Kilde: Danske Gårde i tekst og billeder samlet af landbrugscand. J. Jespersen 1926. - Historie og fortælling fra Hølkerup og Bråde af Poul Kristiansen 2003. Odsherred Tidende - 8. maj 1948. - Holbæk Amts Venstreblad 4. september 1979 og 2. august 1979 og 26. juni 1982.--SOC 25. nov 2012, 14:53 (CET)