Odsherred Golfklub

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Muligvis et foto fra indvielsen 1967, efter først at have lejet sig ind.
Foto: Erik Mikkelsen, Lumsås.
Golfklub med hjemsted, Stårupvej 2 i Højby i Odsherred.

Stiftet 1967.

Odsherred Golfklub blev dannet ved en sindrig økonomisk konstruktion.

Man dannede 3 selskaber og startede den 9/9/1965 Odsherred Golfbane A/S med en aktiekapital på 16.000 kr. Dette aktieselskab stod som komplementar i kommanditselskabet Odsherred Golfbane A/S & Co, som drev banen og "lejede" den ud til Odsherred Golfklub, der blev indviet 2/7/ 1967.

I stedet for at have en personlig komplementar, der står med hele sin formue i selskabet, kunne aktieselskabet nøjes med at gå ind med sine 16.000 kr. Det skulle lette tegningen af kommanditistandele á kr. l0.000. Der tegnedes i første omgang 31 andele.

Anlægsomkostningerne der var på 850.000 kr.-, heraf køb af de 55 tdr. land som kostede 377.000 kr. og opførelse af klubhus for 188.000 kr., betød at man måtte ud på lånemarkedet med store rentebyrder til følge.

Flere gange undervejs fra 1965 til rekonstruktionen i 1979 har golfklubben været i fare for ikke at kunne videreføres. I 1970 var situationen så kritisk, at hvis man ikke fik tilført et større årligt beløb, ville en likvidation blive nødvendig. Man besluttede derfor at tegne nye kommanditist-andele.

1968 den 2. maj, med fru Gerda Olsen som primus motor, er Odsherreds Golfklubs dameafdeling nu startet. Til første møde mødte 10 damer op, hvoraf en del aldrig før havde spillet golf.
Odsherred Golfklub ca. 1957.
Fotograf: Ukendt.

Igen i 1975 måtte man kræve ekstraordinært indskud af alle medlemmer, der endnu ikke havde tegnet kommanditistandele, hvorfor medlemstallet faldt drastisk fra 316 i 1974 til blot l57 medlemmer (incl.passive) i l975. Selv om man samtidigt udstykkede 4 grunde og solgte, var alle tiltag kun en stakket frist.

På generalforsamlingen i oktober 1975 blev Frede Jensen, Højby, formand.

Han afløste højesteretssagfører Gunnar Gersted, der i sin beretning fortalte om den økonomiske rekonstruktion af klubben, og mente at klubben nu kunne gå en mere rolig tid imøde.

Til bestyrelsen valgtes udover Frede Jensen, H. Minor Andersen, Lyngby, Carl Johan Østerby Carlsen, Højby, Einer Faursby, Holte, Hans P. Holsts, København, Benny Madsen, Højby, Kaja Ingemann Pedersen, Valby, Anne Rosenberg, Asnæs og Ralph Zimmermann (Asfaltfabrikken på Nykøbing havn), Nykøbing Sjælland.

Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

I 1979 fik man så en aftale i stand med Trundholm Kommune, der overtog visse økonomiske forpligtelser, og Odsherred Golfldub overgik herefter til en selvejende institution.

1980 den 19. april afgik overlærer Frede Jensen, Højby, som formand.

Gennem 1980'erne har Odsherred Golfklub oparbejdet en stadig bedre økonomi, så man i slutningen af 80`erne kunne starte udvidelsen af banen til 18 huller. Denne udvidelse blev indviet i 1991.

Kilde: Jubilæumsskrift: Odsherred Golfklub 1967 - 1992


Holbæk Amts Venstreblad skriver den 3. juli 1967 om indvielsen af den nye golfbane:

Den 2. juli 1967 blev Golfklubbens golfbane officielt indviet.

Det var Odsherred Golfklub, der går sammen med ejerinstitutionen med det mærkelige navn "Odsherred Golfbaner A/S og Co.", der indviede det nye anlæg ved Højby.

Anlægget og klubhuset ligger på 60 tdr. land, der har tilhørt Skovbakkegård, tilhørende Niels Nicolaisen.

Kontingentet bliver 30-40 kr. om måneden, hvortil kommer anskaffelse af køller, der kan komme op på 500,00 kr. For sommergæster, eller andre gæster, kan de spille for 20,00 kr. om dagen de første fem dage i ugen, og 25,00 kr. lørdag/søndag.

Direktør Carl Johan Østerby Carlsen, Højby - en af de oprindelige initiativtagere - er formand for ejerselskabet.

Den første formand for Golfklubben er tandlæge Ib Thorlasius, Nykøbing Sjælland, mens fabrikant Ralph Zimmermann er kasserer og gårdejer, landsretssagfører Aage Jensen er sekretær. De øvrige bestyrelsesmedlemmer er: Sparekassedirektør Niels Nikolaisen, Højby, direktør K. Olesen, Odsherreds Motor Co. og hovedkasserer Johan Wulff, København.


Kilde: Holbæk Amts Venstreblad 3. juli 1967 og 3. maj 1968 og 29. oktober 1975 og 27. marts 1980.--SOC 7. feb 2013, 15:54 (CET)