Nykøbing Sjælland Politi

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Nykøbing Sjælland Politi, Havnegade 3, Nykøbing Sjælland.
Stillingsannonce i Holbæk Amts Venstreblad
Omtale 15/4 1921 i Holbæk Amts Venstreblad
Omtale 26/4 1921 i Holbæk Amts Venstreblad

1938 kom der en mand mere på stationen, så man nu var oppe på 7 mand foruden kriminalpolitiet og kvindeligt kontorpersonale.

1951 forsvandt den store gårdsplads foran politistationen, og så blev den store have inddraget til parkeringsplads for politibilerne i stedet for.

1952 den 1. september stoppede kontorassistent frk. Margrethe Nielsen efter næsten 30 års tjeneste.

1955 ansattes politiassistent K. G. L. Andersen.

1957 den 4. maj er E. Damkjær udnævnt til overbetjent af 2. grad.

1958 ansattes en motorsagkyndig betjent fra København til at varetage køreprøver, og den tid han fik tilovers, skal han benytte til patruljering som færdselsbetjent i oplandet.

1958 den 14. maj vedtog byrådet, at man overlader den motorsagkyndige et lokale på Nykøbing Sjælland havn til brug i forbindelse med syn og bremseprøver, og lader installere telefon derude.

1960 den 1. april skete der en ændring der betød, at sognefogederne ikke mere skulle kræve bøder ind.

Samtidig blev regnskab og kassererkontor lagt ind under amtet, hvilket for Nykøbing Sjælland betød, at det blev flyttet til Holbæk.

1961 den 4. maj er politiassistent P. M. P. Stub blevet udnævnt til "Ridder af Dannebrogsordenen".


Korpset:

Viggo Bygballe, kriminaloverbetjent, der er født 15. maj 1888, virkede i Nykøbing Sjælland i en årrække, til han flyttede til Ryparken 62A i København.

1894-1926 Jens Nielsen, politiassistent.

1900-1925 Ludvig Jensen.

1913-1919 kriminalassistent Knudsen, der flyttede til Holbæk kunne 1. marts 1948 fejre 40-års jubilæum som politimand.

1925-1954 Chr. Larsen, Nykøbing Sj.

1919-1925 Kriminalassistent Jens Jensen, der flyttede til Sorø.

1920-1962 Stub.

1921-1935 Politiassistent H. N. Hansen, der avancerede til overbetjent.

1939-1949 kriminalbetjent P. Bognæs.

Mogens Fugl, der er født 1902, og blev politimeter i Nykøbing Falster.

1944-1951 overbetjent Chr. Hansen der 1. maj 1951 blev forfremmet til overbetjent af 1. grad med tjeneste i Slagelse. Han kom til Nykøbing Sjælland fra Frederikssund.

1947 den 1. januar til 1. juli 1951 fra Nyborg, politifuldmægtig René Jacobsen, Dr. Margrethesvej, der flyttede til Voer og Nim politimesterembede.

1948 den 1. maj har politibetjent K. Laursen solgt sin ejendom på Klintevej 14 til fodermester Richard Andersen, Nordgården, Nykøbing Sj.. I stedet har K. Laursen 1. maj 1948 købt plejer Helmuth Jensens villa på Vesterbro. Helmuth Jensen har taget sin afsked fra Amtshospitalet og købt hus i Holte i Nordsjælland.

1948 den 3. maj vendte kriminalbetjent Tibergaard Nielsen tilbage til sin tjeneste efter 4 måneder på kursus på politiskolen, hvor han blev nr. 2 af et hold på 20.

1948 den 5. maj rejste politibetjent Kaj Theodor Jørgensen til Rosas Point i Ontario, Canada, i 9 måneder på studierejse for at blive farmer.

1949 den 24. december vendte politibetjent Ejner Jensen tilbage til Nykøbing Sjælland, selvom han var blandt de betjente, der blev tvangsforflyttet fra provinsen til København. Ligesom en række andre politifolk, der ikke har kunnet få lejlighed i København.

Indtil 1950 kriminalbetjent Bognæs.

1951 den 1. juli udnævntes i hans sted politifuldmægtig C. C. Givskov, Bogense. Han er ca. 50 år og har virket i Bogense i en længere årrække. 1951 i maj blev han udnævnt til fuldmægtig af 1. grad. 1960 den 31. marts er politifuldmægtig C. C. Givskov udnævnt til Ridder af Dannebrog.

1951 den 7. juni er J. S. Conradsen, Holbæk, blevet ansat.

1951 den 4. juli er Kriminaloverbetjent S. M. Jørgensen udnævnt til kriminalassistent med fortsat tjeneste i Nykøbing Sjælland.

1948-1960 Overbetjent Poul Jørgensen, Nykøbing Sj.

1950-1969 Agner Petersen kriminaloverbetjent fra 1. august 1952, stationsleder.

++++-1955 den 1. april stoppede driftsbestyrer V. H. Eriksen (Nykøbing Sjælland Gasværk) som motorsagkyndig, som afløser er beskikket motorsagkyndig Hartvig Nielsen, Holbæk.

1955-1980 Carl Hansen, stationsleder. Kom 16. april 1956 fra Københavns Politihundeafdeling.

++++-1956 Ejner Jensen, der flyttede til København.

1955-++++ politiassistent K. G. L. Andersen, stationsleder. Motorsagkyndig til 1958.

1956-++++ Jakob Pedersen, overbetjent, stationsleder.

1956-++++ Den 15. juni, Thomsen, der kommer fra Skanderborg.

++++-1956 den 7. februar fratrådte Kaj Lauersen for at overtage Carlsbergdepotet i Silkeborg, og overtager samtidig den tidligere depotejers ejendom og biler, og overtagelsen sker straks. Han blev 1955 formand for spejderne, Marsk Stigs Trop, Nykøbing Sj..

1933-1958 kriminalassistent S. M. Jørgensen, der rejste 1. juni til kriminalpolitiet i Vordingborg, udnævnt til leder og kriminalassistent af 1. grad.

1957-1966 Knud Greenfort, overbetjent, stationsleder.

1958-++++ den 1. august Poul Bentzen, Tønder

1958-++++ den 19. juli er H. Tibergaard Nielsen udnævnt til kriminaloverbetjent.

++++-1960 den 1. juli fratrådte politiassistent J. Glassow.

1960-++++ den 1. august overbetjent Kaj Verner Melhof, kommer fra København.

1960-1973 Herluf Willer, Stationsleder.

1973-++++ John Christoffersen, Frederiksberg Politi, er konstitueret til en ny stationsleder findes.

1973-1983 Boye Brydov, politiassistent og stationsleder.

1976-++++ Otto Løndberg, stationsleder.


2011 den 21. februar flyttede politistationen til det forhenværende kommunekontor, i administrationscenteret,
på Klintevej.


Kilde: Odsherred Wiki. - Holbæk Amts Venstreblad 14. februar og 12. april 1950 og 23. april og 7. og 13. og 19. juni og 16. november 1951 og 1. august og 1. september og 24. december 1952 og 31. marts og 7. december 1954 og 28. maj 1956 og 9. februar 1956 og 4. maj 1957 og 14. og 17. maj og 19. juli 1958 og 31. marts og 23. juli 1960 og 4. maj 1961. - Odsherred Tidende 31. januar 1947 og 6. og 19. og 25. februar og 3. og 5. og 15. maj 1948.--SOC 19. jan 2014, 19:02 (CET)