Nykøbing Avis

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Den første Nykøbing Avis begyndte at udkomme 1858 i Nykøbing Sjælland.

Det er den ældst kendte avis i Nykøbing Sjælland.

På forsiden stod: Dette blad, der redigeres, trykkes og udgives af Julius Hansen, udgår foreløbig 2 gange ugentlig.

Om redaktør og udgiver vides ganske lidt, men trykkeriet havde til huse i en bygning på Nørre Fjerding, (Nørregade), hvor Borgerstiftelsen i Nykøbing Sjælland kom til at ligge. Avisens tryk var så ringe, at der i virkeligheden kan være tvivl om han i det hele taget hed Hansen!

Prisen var 1 rdl. kvartaliteter. Bestillinger på bladet modtages på bogtrykkeriet. Formatet var lille, og stoffet væsentlig hentet fra andre blade, og kun sjældent var der lokale nyheder.

1862 overtages redaktionen af prøveprokurator E. Clausen, hvis navn er tilknytte inddæmningen af Ringholm. Han begyndte at optage byens skatteligning og forklare folk hvordan man skal bære sig ad med at klage over skatteansættelsen. Hele skatten det år 2.844 rdl. 28 skilling, foruden 640 og 48 skilling i næringsskat. Byens højeste skatteyder var købmand Hans Bentzen, der skulle svare i skat 170 Rdl. og 56 Sk.

Den gamle håndpresse, der blev brugt til trykningen, blev brugt helt til 1884, hvor trykkeriet havde til huse i den gamle ejendom, hvor isenkræmmer Graubæks moderne forretning blev opført.

Derefter blev avisen trykt i Holbæk.

1865 solgte han bladet til sin broder, landmåler Hans Clausen. Disse to brødre havde ry for at være byens eneste venstremænd.

Hans Clausen solgte bladet i 1884 til folketingsmand C. Berg, der lod det trykke sammen med Holbæk amts Dagblad, og udkom nu 6 gange ugentlig.

I de første 8 år var Peder Kristensen Toksvig redaktør af bladet, men da Korsgaard, der i politisk henseende stod til venstre for Berg, blev folketingsmand, forlod Toksvig redaktionen af Nykøbing Avis, og Korsgaard startede "Nykøbing Venstreblad" med Toksvig som redaktør.

1884 den 16. december blev bladet trykt i Holbæk Amts Dagblad i Holbæk, som var et af de Berlingske Blade, og redaktøren var N. Vallentin-Nielsen. Men han havde kontor og bopæl i ejendommen på Grundtvigsvej, der blev til Nykøbing Sjælland Telefoncentral.

Der blev senere gjort forsøg på at starte noget op i byen, men det ville ikke rigtig lykkes før med "Odsherred Tidende, der blev de konservatives talerør".

1892 startede P. K. Toksvig sit eget Nykøbing Venstreblad, der "løb" i 10 år.


Kildehenvisning: Sjællandske byer og deres mænd udg. på National-Forlaget 1918. - Holbæk Amts Venstreblad 2. og 7. juli 1971.--SOC 1. nov 2011, 20:17 (CET)