Nykøbing Assistent kirkegård

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Nykøbing Assistent Kirkegård før 1960. – Fotograf: Ukendt.
Assistenskirkegården ved Nykøbing Sj. kirke i Nykøbing Sjælland.

I 1892 blev en ny kirkegård ca. 400 nord/vest for byen på Klintevej 24 i Nykøbing Sjælland indviet samtidig med den første begravelse derude.

Den fik navnet "Assistenskirkegård", og blev indviet af pastor Ponsaing.

Den blev anlagt og beplantet af Theodor Jørgensen ”Abrikona” i Nykøbing 1934.

Da den nye kirkegård kom i brug, vedtoges det at ophøre med at begrave på den gamle ved kirken i 1920.

1926 den 24. oktober afsløredes en mindesten på kirkegården over borgmester Jens Peder Larsen Egede. det er meningsfæller og venner, der har rejst stenen på hans grav. Det oplystes, af redaktør C. V. Christensen, der holdt mindetalen, at det indsamlede beløb rakte til at sikre gravstedets vedligeholdelse i 100 år ud i fremtiden.

Men da byen nu har fået vandværk, og derved faren ophørt for, at drikkevandet skulle blive forurenet fra kirkegården, er det bestemt at fortsætte med begravelser på den gamle kirkegård ved kirken.

Den første store udvidelse var færdig i 1937. Den var tegnet af arkitekt Trolle, som døde 76 år gammel sidst i august 1968.

1968 søndag den 8. september blev et nyt kirkegårdsafsnit på 9.860 kvm indviet. Den samlede anlægssum var på 267.795,00 kr.

Indvielsen fandt sted efter den ordinære søndagsgudstjeneste med deltagelse af Christian Petersen, provst i Vig-Asmindrup kirker, og sognepræst E. Kragh-Schwarz, Nykøbing Sjælland.

1975 blev kirkegården udvidet igen.


Kildehenvisning: Sjællandske byer og deres mænd udg. på National-Forlaget 1918. - Lokalarkivet 2012. - Holbæk Amts Venstreblad 17. juli og 2. september 1968. - "Det stod i" Holbæk Amts Venstreblad 19. oktober 1976.--SOC 26. okt 2011, 22:47 (CEST)