Nr. Asmindrup Skole

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Nr. Asmindrup Skole anno 1954. – Skolen set fra Asmindrupvej. - Fotograf: Erik Mikkelsen.

Nr. Asmindrup Skole, Asmindrupvej 38, 4572 Asmindrup.

Skolen blev bygget 1816, og blev betegnet som en af de smukkeste og mest tidssvarende skoler på Sjælland efter skolereformen 1814.

1948 havde skolen 2 klasseværelser til 49 drenge og 32 piger.

+

1954 den 5. november blev den nye skole indviet, som er tegnet af Marius Pedersen, Holbæk.

Oprindelig havde man haft tegninger og planer færdig til allerede 1940. Men på grund af de vanskelige forhold under besættelsen, veg man tilbage med at gå i gang med byggeriet.

1941 blev der købt jord til idrætspladsen, og i 1945 en byggegrund til skole og lærebolig.

1951 blev der bygget vandværk til skolen, som senere kom til at forsyne hele kirkebyen med vand.

1952 i september kom der tilsagn om materialebevilling til vinterbyggeri, med forpligtelse til inden 1. april 1953 at have bygget for 280.000,00 kr., og så gik man i gang.

Skolens hovedbygning er en solid rødstensbygning i ikke udpræget moderne stil med høj kælder, høj stue, og 1. sal med stor frontispice. Stueetagen hvortil man kommer op ad en lille trappe, optages helt af tre store, lyse klasseværelser i forskellige rene pastelfarver, smukt monteret med nye moderne møbler.

På 1. sal er der venteværelse og konsultationslokale for skolelægen, et stort naturfagslokale og et ungdomslokale.
Johanne Martine Kristine Hansen, forskolelærerinde.

I kælderen er der en tilsvarende lang gang som ved klasseværelserne ovenover. Den er møbleret med 12 borde og tilhørende siddepladser, og den skal benyttes som spiselokale.

Med indgang fra gangen er der et stort sløjdlokale med værktøjs- og depotrum og dels et lige så stort skolekøkken, der er indrettet med både el og gas til kogning, samt et stort brændekomfur med ringe over kogehullerne, da et sådan også stadig findes i den almindelige husholdning mange steder på landet. Ved siden af skolekøkkenet er der to spisekamre eller depotrum til benyttelse af dels for husholdningsforeningen, hvis materialer ikke skal blandes sammen.

Endelig er der i kælderen indrettet to baderum med karbade, hvis man engang imellem vil give sognets beboere adgang til at få et bad engang imellem.

Gymnastiksalen går i vinkel ud fra den østre ende af hovedbygningen, og i hjørnet er der på 1. sal indrettet bibliotekslokale, og fra en mellemgang ud for dette er der indgang til en balkon for enden af gymnastiksalen.

Underbibliotekslokalet er der brusebad og omklædningsrum samt et tørrerum til børnenes gymnastikdragter. Selve gymnastiksalen, der ligger i niveu med skolegården, er 8x16 meter.

Et stort oliefyr opvarmer såvel den nye skole som forskolen og lærerboligerne.

For enden af gymnastiksalen med indgang fra gården ligger børnenes toiletter, og i en sidebygning overfor hovedbygningen er indrettet to garager og forskellige andre udhusrum.

Endelig er den gamle forskole blevet moderniseret og istandsat.

Ligesom andre steder har man på forhånd indregnet en skydebane på loftet, men skytterne klagede over et for blødt gulv, men nu er skydebanen der altså.

For enden af hovedbygningen, og med terrasse ud mod vejen, er bygget en ny lærerbolig til førstelæreren, og den har lærer Carlsen og frue allerede taget i besiddelse før indvielsen.

Fra 1811 og til 1950 - i 139 år - var der kun tilknyttet 4 lærere til skolen, men det regnede man ikke med kunne holde fremover.

Kl. 9 om morgenen begyndte dagen med at Danmarkssamfundet overrakte skolen et nyt flag, som blev overrakt af parcellist Harry Jensen, Rode.
Nr. Asmindrup Forskole 1920. - Fra Historisk Sognekort. - Fotograf: Ukendt.

1955 den 25. april vedtog byrådet at bygge en ny lærerbolig ved skolen, og der var rejsegilde 26. oktober.

1961 startede man på 8. skoleklasse til de elever, der ønskede at gå der, men kunne så ikke få tilskud til efterskoleophold.


Skoleledere:

1969 den 28. januar blev J. C. Schrøder skoleleder.


Lærere ved skolerne:

1882 til 1905 var lærerinde A. J. Bergmann ansat på forskolen.

1905-1939 forskolelærerinde Johanne Martine Kristine Hansen.

Kristen Christensen Søborg fra 1. november 1920 til 31. august 1950.

1937 ca. til 1947 frk. Lemmeke, der rejste til Herlufmagle Centralskole.

1947 den 1. juli lærerindeaspirant frk. Alice Olsen til forskolelærerinde i embedet. Hun kommer fra Nykøbing Sjælland.

Alice Hansen til 1. september 1954.

1950 Poul E. Carlsen, der kommer fra Frydendal. Han er landmandssøn fra Knabstrup-egnen og 30 år gammel. Han blev dimitteret fra Haslev Seminarium 1944 og var derefter lærer i 2 år på "Roskildehvile". De sidste 4 år har han været i Frydendal.

Samtidig rejser vikaren, efter tre måneder, Mogens Stribolt, til Frydendal for at vikariere i det ledige embede der.

1952 den 1. august lærer Henning Næsborg Hansen, der stammer fra Fårevejle. det er hans første embede efter eksamen fra Haderslev Gymnasium.

1954 fru Tast, hvis mand, pastor Johannes Tast, er præst ved Asmindrup kirke.

1954 frk. Karen Ingeborg Jensen-Nybjerg, Lumsås, ansat som lærerinde og organist. Hun kommer fra Lumsås Skole.

1955 den 31. marts er lærerinde Helga Toft bevilget afsked, men fortsætter som timelærerinde.

1958 Kirsten Jacobsen, Haslev, dimitteret 1. juli fra Haslev Seminarium

1958 timelærer Jørgen Bagger, Tølløse Centralskole.

1958 vikar Jørgen Vestergård Nielsen, Tølløse.
Forskolelærerinde A. J. Bergmann.

1958 seminarieelev Finn Dittrich Johansen, København.


Se også: Nr. Asmindrup skoles elever 1899-1900.

Se også: Nr. Asmindrup Skoles gymnastikhold ca. 1900.

Se også: Nr. Asmindrup Skoles gymnastikhold ca. 1905.

Se også: Nr. Asmindrup Skoles elever 1910.

Se også: Nr. Asmindrup Skoles elever ca. 1918.

se også: Nr. Asmindrup Skoles elever 1920.

Se også: Nr. Asmindrup Skoles elever 1924.

Se også: Nr. Asmindrup Skoles elever i 1930erne.

Se også: Nr. Asmindrup Skoles elever 1949.


Kilde:

Odsherreds Tidende 15. januar 1947.

Dansk Skole-Stat bind II, Arthur Jensens Forlag 1933.

Trundholm Lokalhistorisk Forenings blad nr. 2 - 1992.

Holbæk Amts Venstreblad 1. og 29. november 1950 og 14. juli 1952 og 5. juli og 7. september 1954 og 26. april og 27. oktober 1955 og 10. marts og 18. juni 1958 og 28. januar 1961. - Odsherred Tidende 15. juli 1947 og 29. april 1947. - --SOC 10. apr 2012, 13:46 (CEST)