Nr. Asmindrup Husholdningsforening

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Nr. Asmindrup Husholdningsforening, Asmindrup, Odsherred.

Man ved ikke bestemt hvornår foreningen er stiftet, idet forhandlingsprotokollerne for de første 10 år ikke findes, men man afholdt 20 års stiftelsesfest 5. marts 1947.

Men foreningen er dannet i det tidligste forår 1927 på initiativ af Boline Mouritsen, Sjælsøgård, og Anna Olsen, Stenhøjgård, der samlede nogle kvinder, og fik stiftet foreningen.

Boline Hansen blev foreningens første formand, og man ved at bestyrelsesmedlemmerne var Cecilie Jørgensen, Asmindrup, fru lærer Søborg og Anna Olsen.

1931 blev Anna Carlsen, Skaverup, formand, og hun var den tredie formand siden stiftelsen.

1937 blev Karen Poulsen, Damsbjerggård, formand - hun blev senere kredsformand.

1948-1951 Ingrid Nielsen, Brændt, senere Høve.

1951 Johanne Nielsen, Asmindrup Forsamlingshus.

1952 lørdag den 8. marts afholdt man 25-års jubilæum.

Ellen Larsen, Svinninge Andelsmejeri til 1955.

1955 den 4. maj til 31. marts 1959 Sigrid Magdalene Flohr Mathisen, gift Sørensen, Anneberg Skovfogedbolig.

1958 den 8. maj valgtes Ruth Carlsen, Højby, til ny formand.

Gerda Petersen, Svenstrup Hestehave Brugsforening.

1963 Marie Hansen, Parcelgården, Skaverup.

Indtil 1964 Meta Olsen, Havsøgård.

1964 den 23. marts fru Inger Lind, Nr. Asmindrup.

Indtil 1982 var Åse Poulsen, Damsbjerggård, Nr. Asmindrup, formand.

1982 den 12. maj, på et konstituerende møde, er Inger Lind, Brændt, valgt til ny formand.


Kilde: Holbæk Amts Venstreblad 28. februar og 10. marts 1952 og 28. april 1955 og 9. maj 1958 og 16. februar 1967 og 6. april og 12. maj 1982. - Odsherred Tidende 6. marts 1947.--SOC 14. dec 2013, 19:43 (CET)