Niels Hansen

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Niels Hansen.
Niels Hansen, murermester og cementvarefabrikant i Vig i Odsherred.

Han er født 15. marts 1865 i Lumsås, som søn af parcellist Johan Hansen og hustru Sophie Dorthea Nielsdatter.

Begyndte som stenhugger, derefter i murerlære i 4 år hos murermester Niels Jensen, Vig 1881-85

Besøgt håndværkerskolerne i Roskilde og var på Vallekilde Folkehøjskoles håndværkerafdeling.

Arbejdede indenlands hos forskellige mestre og i Tyskland.

Etablerede sig i YderbySjællands Odde 1893, men flyttede 1895 til Vig.

Har haft murerarbejdet ved opførelsen af Egebjerg Skole, Hagested Skole, Vig Skole og Overby Skole. Lumsås Forskole, Tengslemark Forskole (Tengslemark Skole), Jyderup Forskole, Gundestrup Forskole, Odden Andelsmejeri, Vig Brugsforening, Grevinge Brugsforening, Svinninge Brugsforening, Hagested Forsamlingshus, Odden Forsamlingshus, Højby station, Kelstrup station samt mange af egnens større og mindre landbrugs- og beboelsesejendomme, villaer m.m.

Formand for Odsherreds Bygningshåndværkerforening i 20 år.

I bestyrelsen for Holbæk Amts Bygningshåndværkerforening.

Formand for Vig Sogns Husflidsforening 1903-09. Næstformand i Svendeprøvekommissionen 1905-18. Formand for A/S Vig Strandkoloni.

Repræsentant i Odsherred for foreningen "Bedre Byggeskik".

Murermester Niels Hansen grundlagde sin forretning 1895, men på grund ad de vanskelige licitationsforhold gik forretningen efterhånden over til cementvarefabrikation og støbegodshandel.

Sammen med to af hans ældre sønner, Kristoffer og Johar Hansen, var han med til at lægge grunden til "Vig Skærve- og Betonvarefabrik" (Vig Skærvefabrik). Niels Hansen bidrog med økonomiske midler, samtidig med han havde et cementstøberi i Vig, der blev flyttet ud til fabrikken.


+


I Holbæk Amts Venstreblad den 4. august 1953, kunne man læse følgende nekrolog:

En af Vig sogns gode borgere, murermester Niels Hansen, Vig, døde i går efter flere års svagelighed 88 år gammel. Han havde levet og virket det meste af sit liv i Vig, og han nåede så meget. Som murermester havde han sit eget præg, der går igen på de bygninger, han i årenes løb har opført.

Men han drev også fabriksvirksomhed. For over 50 år siden købte Niels Hansen et stække af Ærtemosen lidt vest for Vig i den hensigt at oparbejde murergrus på stedet. Men foruden grus var der også masser af sten på stedet. De fik lov at ligge upåagtet i mange år, indtil en søn, Ernst Hansen, kom hjem fra Amerika. Han fandt på at udnytte stenene, og med økonomisk støtte fra sin far, begyndte han sammen med to ældre brødre, Kristoffer og Johar, den virksomhed der blev til Vig Skærve- og Betonvarefabrik (Vig Skærvefabrik).

Niels Hansen havde i forvejen et cementstøberi inde i Vig. det blev snart flyttet ud til fabrikken og blev til en stor moderne virksomhed der blomstrede, men døden kastede en skygge over familien. Niels Hansen måtte friste den sorg at se to af sine sønner blive revet bort i deres bedste alder, og en del år forinden havde han den sorg at miste sin hustru.

Foruden at passe håndværket og fabrikken har Niels Hansen altid været en interesseret organisationsmand. Han var en utrættelig forkæmper for stiftelsen af Holbæk Amts Bygningshåndværkerforening. I mange år var han i bestyrelsen for denne, og da han gik af udnævntes han til æresmedlem af foreningen.

Ligeledes var han æresmedlem af Vig Håndværker og Borgerforening, som han også udrettede et stort arbejde for.

Han efterlader nu en søn, maler Johar Hansen, København, og en datter, der er gift med driftsleder Erik Johansen, Vig Skærvefabrik.


Kilde: Sjællandske Byer og Deres Mænd, udkommet på National-Forlaget 1918. - Kilde: Arkivalier Online.--SOC 19. okt 2011, 17:18 (CEST) - Kilde: Det Danske Landhåndværk, byggefagene, bind III, Kulturhistorisk Forlag, Odense.--SOC 19. okt 2012, 01:44 (CEST)