Holger Nielsen Arctander

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Holger Nielsen Arctander, præst ved Nykøbing Sj. kirke og Rørvig kirke.

1698 den 26. marts blev Holger Nielsen Arctander kaldet som vicepræst til Nykøbing-Rørvig, "saasom sognepræst Arnoldus (Arnold Hofgaard) var paa sanne tid for Hans Mejestæt angiven, at han ikke sit embede forsvarligt forestod".

Så noget måtte der være i vejen med præsten Arnold Hofgaard.

Om Holger Nielsen Arctander meddeles det, at han var født i 1656 i Bohus Len, som to år senere afstodes til Sverige.

Hans far var præst, men døde da drengen var 4 år gammel, og moderen giftede sig med en præst i Frederiksstad i Norge.

Arctander blev student fra Helsingør, og vendte efter at have fuldført sine teologiske studier tilbage til Norge, som huslærer for sine mindre halvsøskende.

Derefter var han kapellan for sin svoger, der var sognepræst i Næstved Øvre Romerkirke, og han blev senere gift med svogerens datter Regine Colstrup.

I 1698 søgte han ventebrev på sin svigerfars embede i Næstved, men endte alligevel ikke tilbage hertil.

I stedet blev han vicepræst ved Nykøbing Sj. kirke og Rørvig kirke.

Da Arctander havde været i Nykøbing Sjælland i 8 måneder får han en skrivelse fra sine tilhører i Rørvig, "en rar beskikkelse", det vil sige han får en sjælden skrivelse, hvori det fortælles, at han efter indsættelse i 17 uger "berømmelig" havde betjent Rørvig menighed med al embedsforretning, hvorover de hjerteligen havde glædet sig, og formodet at det så skulle have vedblevet, men at han derefter i 16 uger ikke havdee forrettet embedet i Rørvig kirke, og at de i den tid ejheller af hr. Arnoldus havde hørt nogen prædiken, som de kunne have sig gavn af i deres saligheds sag. De begærede derfor, at hr. Arctander ville betjene embedet i deres kirke, og forklarede dem, hvorfor de ingen præst havde set i så lang tid.

Et halvt år efter Arctanders ankomst til Nykøbing Sjælland holdtes der syn over præstegården, hvilket skete på biskoppens ordre.

Synet foretoges af provst Bie, Grevinge, og præsterne Riber fra Højby og Crystalsin, Egebjerg, og det fastsloges, at præstegården var så brøstfældig, og ikke kunne give nødtørftigt logi til begge præster. Pastor Arctander skulle derfor give hr. Arnoldus halv husleje, svarende til 5 sletdalere, to mark og 8 skilling.

Det synes imidlertid som om de tre herrer har skullet foretage sig noget mere, end blot holde syn over præstegården, idet de bestemte, at hr. Arnoldus skulle kvittere gaarden, og gøre den ryddelig inden den 9. august, så hr. Actander kunne flytte ind og bebo den.

Derudover at hr. Arnoldus skulle forrette prædiketjenesten i Rørvig, mens hr. Actander skulle tage sig af Nykøbing Sj. kirke på forsvarlig vis og måde.

Arctanders hustru fødte ham 11 børn, hvoraf 7 døde, og hun døde også selv i en alder af 41. år.

En af sønnerne, Jens Holger Actander, blev præst i Egebjerg, og senere Provst. Han indlagde sig fortjeneste som reformator af sognets skolevæsen.

Da sørgeåret var omme for hr. Arctander, ville han gifte sig med jomfru Dorothea Maria Gude, datter af ritmester og tolder ved Rørvig Toldsted, A. Gude, men "det behagede ikke Gud" at indgå dette ægteskab, idet hr. Arctander døde efter kun 8 dages sygeleje 50 år gammel.


Kilde: Provst Mikkelsen i Holbæk Amts Venstreblad 27. december 1965.--SOC 18. jan 2014, 16:53 (CET)