Holbæk Amts Venstreblad

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Da det Radikale Venstre dannedes, havde det til følge, at der i 1905 blev oprettet et nyt blad, Holbæk Amts Venstreblad, i Nykøbing Sjælland.

Det kom fra Holbæk, og banede sig nordpå, og indtog Odsherred, og oprettede lokalredaktion i Nykøbing Sjælland i små lokaler - der hvor senere Farvehandler Henrik Møller fik forretning, Algade 15.

Selve avisen blev trykt i Ringsted, og havde da delvis stof fælles med det daværende Venstres Folkeblad, som i 1960-erne blev ugeblad.

De første medarbejdere var journalist H. Chr. Lundsager, parcellist P. Joh. Nielsen, Kelstrup, og den jyske friskolelærer J. Jacobsen, der forgæves forsøgte at oprette et upolitisk blad i byen, og som senere blev kendt som folketingsmand Jacobsen-Rudme.

Så kom den tidligere højskolelærer M. Perregaard, Undløse, 1908, men han døde efter en blintarmsoperation 1912.

Fra 1912 var det Redaktør C. V. Christensen, der stod for bladet, efter at have haft journalistisk virksomhed i Holbæk. Og han var redaktør i 27 år til sin død 1939.

Han var gift med Christine, der er født 2. juni 1873. Hun fortsatte med nogle timers arbejde på kontoret hver dag efter mandens død.

Omtale den 31. oktober 1923:
Venstrebladet flytter.
Efter at ”Venstrebladet” i Nykøbing i 16 Aar har boet til Huse i Algade 15, har vi nu rykket vore Teltpæle op og er fra Torsdag Morgen henflyttet til Dyrlæge Vindings
Ejendom, Algade 24 (lige overfor den nye Bankbygning)i de Lokaler, som Tandlæge Fru Haastrup-Hansen i en Aarrække har benyttet til Tandklinik.
Samtidig er Redaktør C. W. Christensens Privatbolig flyttet til Grønnehavestræde Nr. 1. Vort Telefonnummer baade til Kontoret og til Redaktøren privat er som hidtil Nr. 94.
For at undgaa Misforstaaelser meddeler vi, at Højrebladet samtidig flytter ind i vore tidligere Kontorlokaler.

Holbæk Amts Venstreblad havde ifølge Vejviser og skattebog 1943-44 adresse på Algade 24.

1947 den 1. marts flyttede Holbæk Amts Venstreblad ind i Grønnehavestræde 1, hvor de havde købt ejendommen af bestyrer Bjørn Mørch, Slagteriudsalget, med en købesum efter forlydende på 50.000,00 kr.

Ejendommen har tidligere tilhørt C. V. Christensen, og redaktørens enke bebor stadig en af de 3 lejligheder på 1. sal.

1939 til 1947 var redaktøren H. Skodstrup Johansen.

1947 fra den 15. februar til 1973 var redaktøren Erik Pedersen.

På et tidspunkt ansattes Kai Mortensen (i folkemunde kaldet "Morten") som redaktør. Han blev 3. januar 1983 også ansvarshavende redaktør af Odsherreds-Kysten.


+


1978 den 10. juli åbnede Holbæk Amts Venstreblads filialkontor i Asnæs.


Kilde: Sjællandske byer og deres mænd udg. på National-Forlaget 1918. - Holbæk Amts Venstreblad 15. september og 31. oktober 1962 og 2. juli 1971 og 16. februar 1972 og 10. juli 1978 og 3. og 20. januar 1983. - Odsherred Tidende 3. juni 1948. - Odsherred Tidende 30. december 1946.--SOC 2. nov 2011, 13:55 (CET)