Herrestrup Afholdshjem

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Allered på et tidligt tidspunkt fremkom i Grevinge Afholdsforening tanken om et afholdshjem i Herrestrup foranlediget af det nogle gange kneb med husrum til møderne.

På medlemsmødet i Grevinge Afholdsforening den 7. marts 1891 nedsattes et udvalg bestående af: J. P. Hansen, Grevinge, Jens Andersen, Atterup, og Vilhelm Nielsen, Frenderup. Dette udvalg forelagde betænkning og byggeplaner for bestyrelsen, hvorefter sagen først kommer frem 3. april 1897, hvor bestyrelsen igen forhandler sagen, og endelig fremtræder et selskab på 14 medlemmer, der bygger huset, der først indeholdt en lille sal.

1897 blev Afholdshjemmet bygget af ovennævnte selskab, der i 1901 udvidede ejendommen med en større tilbygning af en sal.

Hjemmet er væsentligt båret oppe af dette selskabs offervillighed. Første tegning androg 15 til 35 kr. pr. aktie. Anden tegning androg for alle aktionærer 10 kr. årligt.


Værter:

Maler N. Hansen fra 1. maj 1897 til 1906.

Skrædder Olsen fra 1. maj 1906.

Skrædder Nielsen fra maj 1912.

F. Beck fra 1. november 1915.

Andersen fra 1. april 1917.

Selskabet var nu oppe på 17 aktionærer, og har hele tiden haft Laurits Nielsen, Grevinge, som formand.


I 1941 solgtes Afholdshjemmet til den mangeårige vært, Anton Hansen, der er født 8. oktober 1898 på Ålborgegnen, på betingelse af at afholdsforeningen fortsat skulle have frit tilhold i lokalerne.

Han blev gift 1923 med Nikoline, der er fra Flensborg, og er født 24. november 1894. Hun kom til Danmark 1920, og hun traf sin mand på Enø ved Karrebæksminde, hvor Anton Hansen dengang tjente.

Ved giftemålet kom de til at bo i Audebo, men 1927 blev de så værtsfolk i Herrestrup.

I de første 14 år var Anton Hansen vært for aktieselskabet, der dengang ejede afholdshjemmet.

Anton Hansen var i mange år opkræver for Grevinge Sogns Sygekasse, og repræsentant for husmandsbrandkassen.

Han var kasserer for Julens Glæde, Grevinge, og tillidsmand for Husmandsbrandkassen.

1948 stoppede foreningen med at være virksom, og siden har Afholdshjemmet været drevet som almindelig afholdsbeværtning med Mødelokaler.

Det var dog endnu et mødested for de foreninger, der fra først af havde til huse her: Husmandsforeningen, Det Radikale Venstre og Socialdemokratisk Forening, ligesom husflid gennem mange år kunne øves her.

1963 døde Anton Hansen.

1963 den 20. august har enken fru Nikoline Hansen, Herrestrup, solgt ejendommen til blikkenslagermester Ernst Otto, Asnæs.

Han vil oprette en filial for blikkenslager- og rørarbejde, som han har i Hørve.

En medarbejder skal bo i lejligheden.

Nikoline Hansen flyttede til Grevinge.

Af Ferdinand Nielsens børn bor endnu to i sognet, det er sønnen Erling Nielsen, Odstrup, der har fødehjemmet, og datteren er gift med parcellist Kr. Skærlung, Odstrup.


Kilde: Odsherreds Afholdskreds 1893-1918. - Grevinge Sogn, III bog, samlet af Anders Andersen. - Holbæk Amts Venstreblad 25. oktober 1952 og 3. oktober 1958 og 17. november 1959 og 10. og 20. august 1963. - Odsherred Tidende 11. oktober 1948.--SOC 4. sep 2014, 21:02 (CEST)