Højby Ungdomsforening

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Højby Ungdomsforening afholder folkedans i Stenstrup Forsamlingshus 1962.
På scenen spiller Holger Hansen, Marie og Toftdal.
Forreste kreds fra venstre er nr. 1 Hugo, nr. 2 Connie Skovshoved, nr. 3 Karl Larsen, nr. 4 Bodil Poulsen, nr. 5 Erling Poulsen, og med ryggen til fra venstre ses Annie Hansen og Jørgen Langkjær.
I bagerste kreds tættest på kameraet ses nr. 1 Grethe, nr. 2 Laurits Frederiksen, nr. 3 Astrid Frederiksen, og nr. 4 Mogens Leth.
Ved scenen står Peter "Post" og Henning Olsen.
Højby Ungdomsforening, Højby, Odsherred.

"Højby Folkelige Ungdomsforening".

Foreningen blev stiftet den 9. september 1909.

En af medstifterne var landsarkivar Frode Gribsvad, Højby.

Den første bestyrelse bestod af gårdejer Ole Olsen, Gudmindrup. - Fru Margrethe Nielsen, Keldstrup. - Gårdejer Peter Nielsen, Stenstrup. - Fru Bodil Nielsen, Højby. - Gårdejer Anders Hansen, Gudmindrup.

1914 den 30. december fik foreningen sin førte fane, og den kostede 89 kroner, hvoraf 47 fremkom ved en indsamling. Faneindvielsen erstattede nytårsfesten, da 1. verdenskrig netop var brudt ud.

1978 i en pause under folkedansen i Stenstrup Forsamlingshus afholdtes generalforsamling, hvor det blev oplyst, at medlemstallet var halveret fra 40 til 20 - og så var der et halvt hundrede ægtepar-medlemmer.

1978 den 10. september fik foreningen overrakt en ny fane af Danmarkssamfundet, det skete med folkedansere fra Odsherred og Holbæk i baggrunden, og den gamle blev overdraget til Stenstrup Museum.


Formænd:
Højby Folkelige Ungdomsforening i 1920'erne.
Højst sandsynligt et foto af bestyrelsen for foreningen.
Forrest sidder Sofie Olsen og Gudrun Larsen.
Bagved ses fra venstre: Peter Jakobsen, Peter Antonsen, Peter Olsen og Peter Madsen.

1920-1921 Inger Christiansen til hun blev lærerinde i København.

1945 til 1946 var formanden Thorkild Andersen, Tengslemark.

1946 den 9. maj har foreningen konstitueret sig med Verner Petersen, Stenstrup, som formand.

1946 den 8. november har bestyrelsen konstitueret sig med Helmer Jensen, Nyrup, som ny formand.

Indtil 1951 var formanden Arne Stigkær, Lumsås.

1951-1952 var formanden Niels Stampe Andersen, Stenstrup.

1952-1953 var formanden Erik Poulsen, Ellingegården.

1953 den 9. november har bestyrelsen konstitueret sig med Niels Ebbe Nybjerg, Højby, som formand, og John Larsen, Stenstrup, som næstformand.

1954 den 3. november har bestyrelsen konstitueret sig med Bent Dybdahl Petersen som formand.

Indtil 1955 den 22. oktober var formanden landmand Sigurd Jensen, Stenstrup

Derefter i 1955 var formanden kommis Bent Petersen.

1955 til 1956 var formanden John Larsen, Stenstrup.

1956 den 30. oktober har bestyrelsen konstitueret sig med Niels Ebbe Nybjerg som formand, og Knud Larsen, Tengslemark, som næstformand.

1957 stoppede formanden Niels Ebbe Nybjerg, Højby, da han har planer om at rejse til Amerika i maj måned, for at arbejde et års tid ved landbrug i Minnesota.

1957 den 17. april valgtes i stedet Erik Jensen, Toftegård, til ny formand.

1957 den 26. oktober stoppede Orla Stigkær, Lumsås, som formand.

Indtil 1960 var formanden Knud Larsen, der havde været 8 år i bestyrelsen.

1960 den 28. april har foreningen konstitueret sig med Knud Larsen, Tengslemark, som formand.

På et tidspunkt var formanden gårdejer Holger Hansen, Yderby, Sjællands Odde.

Han blev afløst af Sigurd Nielsen, der var formand til 1961.

1961 til 1962 var Jørgen Langkjær, Stenstrup, formand.

Derefter var formanden indtil 24. april 1963 bestyrer Erling Poulsen, Langemosegård.

1966 blev mejerist Hugo Nielsen valgt til formand.

1967 var formanden Mogens Leth Nielsen, Stenstrup.
Højby Ungdomsforening ca. 1917.
Folkedansere fra foreningen samlet ved Højby Forsamlingshus, der skimtes bagved, og som lå Strandvej 12 på vejen mod Gudmindrup.

1978 var ungdomsforeningens formand Niels Henning Akselbo.


Se også: Højby Ungdomsforening 1917 ca..

Se også: Højby Folkelige Ungdomsforening i 1920-erne.

Se også: Højby Ungdomsforening i 1920-erne.

Se også: Højby Ungdomsforening 1926.


+


Frode Bek-Pedersen var i sommeren 1927 trediekarl hos Jacob Sejr Trier på gården Sekshøjgård i Højby sogn, og han fortæller her om Højby Ungdomsforenenig:

I Højby sogn var der en meget aktiv ungdomsforening med møde hver 14.dag.

Noget sådant havde jeg ikke tidligere kendt til.

Sekshøjgård var alle vi unge, med undtagelse af forkarlen, med til disse møder og hvad andre arrangementer der forekom i denne forening.

For eksempel husker jeg, at foreningen dette år havde en udflugt til Rørvig.

Ved denne lejlighed var der arrangeret to foredrag ude i Rørvig Højsande, hvor der var mødeplads med fast talerstol, men ingen bænke, deltagerne lejrede sig i græsset.

+

Kilder:
Trundholm Lokalhistorisk Forenings blad nr. 3 - 1992.
Holbæk Amts Venstreblad 29. og 30. oktober 1951 og 13. maj 1952 og 26. oktober og 10. november 1953 og 3. november 1954 og 25. april og 24. oktober 1955 og 29. og 30. oktober 1956 og 20. april og 28. oktober 1957 og 2. og 10. september 1959 og 29. april og 27. oktober 1960 og 24. april 1961 og 26. april 1962 og 25. april 1963 og 28. april 1967 og 30. august 1969 og 11. september 1978.
Odsherred Tidende 3. maj 1945 og 9. maj og 8. november 1946.''--SOC 27. jan 2013, 11:45 (CET)