Grundtvigsskolens ordensregler 1957

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Grundtvigsskolen, Grundtvigsvej, Nykøbing Sjælland.


Skolens ordensregler:

1. Børnene skal møde renvaskede i skolen.

2. Lånte bøger skal behandles ordentligt og være forsynede med omslag. Bortkomne eller beskadigede bøger må erstattes.

3. Cykler skal anbringes i stativerne.

4. Der må ikke kastes med snebolde eller laves glidebaner i skolegården.

5. Papir og affald må ikke henkastes i skolegården eller på gaden.

6. Børnene må ikke lege eller opholde sig omkring W.C.erne.

7. Under opholdet i skolegården i frikvarteret er følgende lege ikke tilladt: ride på skuldrene af hinanden, kaste eller sparke med bolde eller lignende, svinge i kæder, spille top.

8. For at et barn kan få tilladelse til at opholde sig i klasseværelset i frikvarteret, kræves normalt, at barnet har seddel med fra hjemmet med anmodning herom.

9. I koldt vejr eller regnvejr må børnene i frikvartererne opholde sig i forhallen efter den inspektionshavende lærers bestemmelse. Om vinteren og i dårligt vejr kan medbragt mad spises i frikvarteret kl. 12 i klasseværelse 8. Såvel i forhal som i klasseværelse 8 er ophold kun tilladt under iagttagelse af ro og orden.

10. Der må højst være 2 ordensdukse i hver klasse, herfra undtaget tegneklassen og håndgerningsklassen.

11. I skoletiden må børnene ikke forlade skolen, medmindre den inspektionshavende lærer giver tilladelse hertil.

12. Børnene skal forlade skolen umiddelbart efter skoletidens ophør.


Elevrådet 1966-67.


Kilde: Grundtvigsskolens årsberetning 1957-58 og 66-67.--SOC 3. jun 2017, 14:41 (CEST)