Fårevejle Brugsforening

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Fårevejle station og Hotel Lammefjord ca. 1914. - Fotograf: Søren Bay, Asnæs.
Fårevejle Brugsforening, matr. nr. 4ad, Stationsvej 36, Lammefjorden, Fårevejle, Odsherred.

I maj 1917 blev det første møde holdt, hvor tanken om en brugsforening blev drøftet, og allerede 3 måneder efter var tanken en realitet, og man startede med 55 medlemmer.

Fårevejle Brugsforening fik hjemsted i Hotel Lammefjord ved Fårevejle station.

På et tidspunkt var formanden Mathias Knudsen, Fårevejle Fri- og Efterskole.

Fra en beskeden start voksede brugsen langsomt, og ved 25-års jubilæet kunne man notere en samlet omsætning i de forløbne år på ialt 3 millioner kroner, dividenden 64.000,00 kr., og 130.000,00 kr. var bundet i foreningen.

1961 den 15. maj drøftede man muligheden for at bygge en helt ny butik. En af grundene var en servitut, som hindrer at man kan få bevilling til handel med spiritus, som stammer fra den tid, hvor fabrikant Valdemar Olsen havde forretning på stedet.

1962 var der blevet bygget om og til flere gange, så man fik en helt ny forretning, og omsætningen steg eksplosivt.

Man havde allerede midt i 1950-erne begyndt at se sig om efter en anden beliggenhed, og man havde forhandlet med Bredum om køb af grunden ved vejkrydset Adelers Allé-Tuborgvej, og bød ham 25.000,00 kr. for grunden, men det afslog han. Efter hans død solgte dødsboet grunden til Børge Christensen, Ordrup, og af ham købte brugsforeningen siden grunden for op imod 100.000,00 kr.

Brugsforeningen vil nu afhænde Hotel Lammefjord, og den nuværende butik, idet hele bygningen ejes af foreningen.

1962 den 7. september blev der så holdt rejsegilde på den nye forretningsejendom i krydset Adelers Allé-Tuborgvej, der er på ca. 300 kvm, og skal rumme butik, kontor, personalestue m.m., og i en bagbygning bliver der garage og lagerplads.

1962 den 23. november åbnede den nye moderne selvbetjeningsforretning, som er den første af en hel ny type, og helt fra Sverige har man meddelt sin ankomst om et par dage, for at se dette forsøg nøjere efter i sømmene.

Foruden uddeler V. Søndergård Nielsen, er der 2 mandlige og 2 kvindelige ekspedienter ansat, og der blev i dagens anledning serveret kaffe og smagsprøver, og der var balloner til børnene. Hele byggeriet kommer op på en kvart million kroner.

1966 tæller foreningen 600 medlemmer, og kunne udbetale 33.000,00 kr. i dividende.


Bestyrelsesformænd:

Brugsens første bestyrelsesformand var gårdejer Jens Christensen, Solvang.

Formand for Brugsforeningen 1926-1927 var Jens Carl Jensen, som havde været i bestyrelsen siden 1917.

Han afløstes af forstander Knudsen, som havde posten til 1950.

Gårdejerne Laurits Jensen, Egemarke, og Arne Grosen sad hver to år, indtil de rejste fra Fårevejle.

1954-1964 var gårdejer Jens Peter Jørgensen formand.

1964 blev Carl Petersen formand.

Han blev afløst af gårdejer Tage Jensen, Egemark, Fårevejle.


Uddelere:

Den første uddeler var Jensenius Christensen, der boede i Holbæk, og som nåede 24 år på posten.

Han blev afløst af Poul Petersen, Fårevejle.

1946 den 1. oktober blev han afløst af uddeler Willy Søndergaard Nielsen, der var uddeler i 35 år til den 1. juni 1981.

1981. den 1. juni ansattes den 27-årige Flemming Præstholm Andersen til ny uddeler. Han var i perioden 1. juni 1975 til 31. december ansat som førstemand, men flyttede til Svebølle Brugs som førstemand, men er nu tilbage som uddeler.


Kilde: Lokalarkivet 2012. - Danmarks Kommunale Forvaltning udg. af Selskabet ”Vort Samfund”, København. - Holbæk Amts Venstreblad 16. maj 1961 og 8. september og 23. november 1962 og 32. januar 1964 og 8. august 1967 og 28. februar og 20. marts 1981.--SOC 8. aug 2012, 14:55 (CEST)