Chr. M. Jacobsen

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Chr. M. Jacobsen, redaktør af Nykøbing Dagblad, Algade 8 i Nykøbing Sjælland.

Han er født 1860 i Glumsø, som søn af en hjulmager.

Efter skolegangen kom han i lære hos A. C. Bang i Næstved.

I læretiden studerede han sprog, især tysk og fransk.

Han fik diverse legater og diplomer fra Næstved Tekniske Skole.

Efter læretiden tog han til København hvor han virkede som typograf et par steder.

Derefter blev han redaktør af Holbæk Amts Dagblad til han skulle ind som soldat.

Efter soldatertiden vendte han tilbage til Holbæk, og blev forretningsfører og faktor ved bladet.

Han blev gift med Juliane Jacobsen, der er født 1861.

I sommeren 1888 opløstes dette forhold, og han blev i det samme år valgt som redaktør af Nykøbing Dagblad, som da blev oprettet af et konkurrerende bladforetagende i Holbæk, Holbæk Posten.

Nykøbing Dagblad havde i de første år kontor i købmand Bentsens ejendom på Algade.

Derefter flyttede han kontorerne og trykkeriet til Grundtvigsvej.

Derefter startede han virksomhed i Algade 8, i den ejendom, hvor Central-Trykkeriet kom til at ligge dør om dør med redaktionen på Sjællands Tidende.

Han var i over 20 år kasserer og sekretær for Odsherreds Landboforening.

I 6 år var han formand for Nykøbing Sj. Hjælpekasse.

Han var medlem af "Det Vestlige Jernbaneudvalg", som forberedte anlæggelsen af Odsherreds Jernbane.

Han var formand for Odsherreds Turistforening.

Chr. M. Jacobsen døde 1928.


Kilde: Holbæk Amts Venstreblad 9. juli 1971. - Odsherred Tidende 27. juni 1945.--SOC 26. dec 2013, 00:13 (CET)


Se endvider Christian Michael Jacobsen