Asnæs-Grevinge Hallen

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Asnæs-Grevinge Hallen, Asnæs-Grevinge, Odsherred.

1970 den 16. marts stiftede 60 mennesker den selvejende institution Asnæs-Grevinge Hallen.

Første trin på vejen bliver en indsamling blandt de to kommuners beboere - og der skal skaffes rigtig mange penge.

Installatør Frede Eiland blev enstemmigt valgt til Formand.

Der nedsattes 3 udvalg:

Økonomiudvalget fik gårdejer Niels Keld Nielsen som formand.

Byggeudvalget fik fabrikant Erling Olsen som formand.

Festudvalget fik pedel Hans Hansen som formand.

1971 den 1. april blev det vedtaget på en generalforsamling i Asnæs Forsamlingshus at give tilladelse til en sammenbygning med Asnæs-Grevinge Hallen, og optage et lån på 50.000,00 kr. til formålet.

1972 i påskedagene har den selvejende institution solgt det såkaldte "Hal-hus" til Visti Johansen, Svinninge, bedre kendt som spiller på Holbæks divisionshold. Købesummen kan ikke oplyses. Den selvejende institution købte grunden i februar 1971, og i juli gik man i gang med opførelsen af huset, næsten udelukkende ved hjælp af frivillig arbejdskraft. Huset er på 190 kvm, og overtagelsen finder sted 11. juni 1972.

1970 Blev det første bankospil til støtte for Asnæs-Grevinge Hallen afholdt i Høve Skovpavillon af udvalget under Asnæs-Grevinge Hallen. 
1972 kunne man den 26. august konstatere, at der i løbet af de to år er afholdt 104 spil, og der har været 35.200 til spillene, 
hvilket giver et gennemsnit på 300. 

1972 har Asnæs-Grevinge Hallen samlet 265.000,00 kr., som findes på bankbøger. Dertil kommer tilsagn fra borgerforeningen om et tilskud på 100.000,00 kr., samt tilskud fra forskellige om tilsagn på i alt 80.000,00 kr.

Enkelte andre har trukket deres tilsagn tilbage hvis der bliver tale om at bygge en svømmehal i stedet for den sportshal, som var på tale fra starten.

1979 den 20. januar har Dragsholm kommunalbestyrelse, efter indstilling fra kulturelt udvalg, valgt John Møller, Torvevangen, Asnæs, som halinspektør. Han er i forvejen inspektør på Asnæs Svømmebad.


Asnæs-Grevinge Hallens brugerråd:

1980 den 4. marts har kommunalbestyrelsen udpeget kommunalbestyrelsesmedlemmerne Jørgen Jensen og Jens Fredgård, som sammen med repræsentanter fra brugerne skal danne et rådgivende udvalg, der skal drøfte de problemer, der kan opstå.


Se også: Asnæs Svømmebad.


Kilde: Holbæk Amts Venstreblad 17. marts 1970 og 26. august 1972 og 8. februar 1979 og 4. marts 1980.--SOC 12. aug 2013, 22:32 (CEST)