Algade 60

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Algade 60, matr. nr. 61a, Nykøbing Sjælland.

Huset har antagelig rødder tilbage til første halvdel af 1800-tallet, hvor en bygning af denne størrelse beskrives som opført i fyrrebindingsværk.

I 1880 får detailhandler N. Larsen tilladelse til at opføre et grundmuret hus - antagelig en ombygning af forhuset, da det skal bruges til beboelse, og han får afslag på at bygge et andet på gårdspladsen i bindingsværk, men påbud om, at det kan opføres i grundmur - antagelig det senere omtalte bagus i haven.

Fire fag langt, en etage højt grundmuret hus med eternitklædt heltag. Mod gaden en pultkvist, samt en skorstenspibe i rygningen.

Facaden er berappet og malet, men har antagelig tidligere stået i blank mur. Gesims trukket i puds svarende til Algade 58.

Husets vinduer er torammede tredelte antagelig fra midten af 1800-tallet.

I haven er et stort grundmuret hus med teglhængt heltag.


Bemærkninger:

Her boede frk. Edith Larsen, bogholder hos sagfører Jakob Jensen i over 40 år.

1960-erne boede her en af Nykøbings farverige personer, "Skrædder Niels", som dyrkede skræddervirksomhed her.

2012 husede ejendommen murermesterfirmaet "Per Haagensen".


Kildehenvisning: Forsøg på en bygningsregistrant for Nykøbing Sjælland af Jørgen Gantshorn sidst i 1980erne.--SOC 11. jul 2012, 12:48 (CEST)