Algade 46

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
H. C. Larsens slagterforretning. - Foto: Claus Marcussen, Nyk. Sj.
Algade 46, matr. nr. 68, Nykøbing Sjælland.

Ejendommens huse er alle opført i slutningen af 1880erne, bortset fra slagtehuset, der er forholdsvis nyt.

Forhuset er bygget 1886-87 af slagtermester Breuchmann, og straks efter fulgte side- og baghus.

Grundmuret en etage højt hus med heltag dækket med røde cementtagsten.

I tagfladen mod gaden er tre brede pultkviste.

Huset er delt i brede fag af to butiksruder, og en port mod vest. Mellem butiksvinduerne er et tilbagetrukket parti med døre til de to butikker.

Facaden er malet, men har utvivlsomt oprindelig stået i blank mur med skårne fuger.

I gården er langs vestre skel et grundmuret sidehus i 12 vinduesfag med teglhængt heltag. Under den nordlige del er kælder. Huset er oprindelig opført til beboelse og udhusrum.

Langs det østre skel er en nyere fladtagsbygning i grundmur opført som slagtehus.

Bagerst i gården er en ligeledes grundmuret bygning med teglhængt heltag. Mod gården er to store porte. Huset er opført til vognport.


Alle husene i gården er rødkalkede med hvide gesimser.

Langs det østre skel er et haltagshus med paptag og ydervæg af kliklagte brædder.


Bemærkninger:

Stadsmusikant Terkel Lund flyttede sin "dansestue" fra Algade 52 her til, og op til slutningen af 1880-erne.

1878 blev her etableret slagterforretning.

På et tidspunkt blev slagterforretningen overtaget af H. C. Larsen (Hans Christian Larsen), der overtog den efter sin far 1913.

Det var Inger Olsen, der stod for driften af slagterforretningen, til hun blev gift med Brier Olsen.

1970 blev slagterforretningen overtaget af Brier Olsen, der var kommet som svend hos H. C. Larsen. Forretningen lukkede i maj 1982.

1976 den 7. marts åbnede Rita og Karl Petersen, Quick Cykler, en pladeforretning i venstre side af den nedlagte forretning.

1982 den 15. juni har Bodil Reimer lejet sig ind i de tomme lokaler i 3 måneder, som ekstra supplement til sin Butik 35, som hun beholder.

2012 husede ejendommen specialforretningen "Salka Valka".

2012 var i længen bagerst i gården "Restaurant Paparazzi".

2012 husede ejendommen bl.a. "Smith & Smith".

2012 husede ejendommen frisørsalonen "Lisette".


Kilde: Forsøg på en bygningsregistrant for Nykøbing Sjælland af Jørgen Gantshorn sidst i 1980erne. - Holbæk Amts Venstreblad 11. maj og 8. juni 1982.--SOC 10. jul 2012, 15:34 (CEST)