Algade 39

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Algade 39, matr. nr.19b, Nykøbing Sjælland.

Gadehuset er opført efter branden i 1805 i bindingsværk til gade og gård.

I slutningen af 1800tallet omsættes gadesiden i grundmur, evt. samtidig med at gæstgiver Grandjean opfører baghuset til værtshus 1881.

Gadehus i en etage, seks fag langt, med grundmuret gadeside, og bindingsværk i gårdsiden.

Opskalket heltag.

Indrettet med en beboelse og butik, samt værelser under tag.

Grundmuret baghus i gården, to etager over kælder, tre facadefag langt, og med opskalket heltag, indrettet med beboelse.

Gadesiden er opført i blank mur, røde sten med trukne fuger over en rustikpudset, gråmalet sokkel, og afsluttet mod tag med en savsnitsgesims.

Gårdsiden er opført i brunmalet fyr bindingsværk med kæmmede bjælker, og uden (bevaret) fodrem. Tavlene står udmurede, og pudsede, rødmalede, over stensyld, og mod tag er siden afsluttet med en kassegesims i træ.

I gårdsiden har tidligere siddet fem korspostvinduer, og en tofløjet fyldningsdør med overvindue. Der er gode torammede, trerudede vinduer, og to fyldningsdøre med opsprosset sidevinduer, blåmalede.

Tager er omlagt fra tegl til bølgeeternit. I rygningen en blankmuret skorstenspibe, og i tagfladerne to ovenlysvinduer til begge sider.

Baghuset står tyndt skuret og gulmalet over pudset, let fremkraget sokkel, og mod tag afsluttet med aftrappet gesims. Muråbninger med fladbuede helstensstik, og vinduer torammede, trerudede med støbte sålbænke.

Taget er hængt med tegl.

Det er nr 39 helt til venstre med markise. Den store bygning er nr 41 (Hotel Phønis)Bemærkninger:

I den lille forretning ved Hotel Phønix:

1913 etablerede tømrermester Lauritz Peter Nielsen sin forretning her.

Indtil 1951 var her læderhandel.

1951 åbnede Renseriet Elegant.

Indtil 1968 lå her Nykøbing Sj. Turistbureau.

1968 den 22. juli åbnede her "Muleposen"

1971 den 17. februar overtog Frelsens kaffeforretning lokalerne.


Kilde: Forsøg på en bygningsregistrant for Nykøbing Sjælland af Jørgen Gantshorn sidst i 1980erne.--SOC 18. jul 2012, 00:16 (CEST)