Algade 38

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Algade 38, matr. nr. 71, Nykøbing Sjælland.

Forhuset er antagelig opført 1880 for købmand Fr. Øvrer.

I 1893 ombygges huset ganske meget ved påforing af en stens mur, og total ombygning af øvreetagen. Arbejdet udføres af E. Veisen for ejeren G. F. Petersen. I byggeandragenet er angivet at man vil genanvende en række gamle materialer fra huset.

Det to etager høje baghus i gården er utvivlsomt ældre, muligvis fra 1840-erne, og vel anvendt som magasin.

Sidebygningerne langs vestre skel er antagelig alle fra dette århundrede, men mange opført med anvendelse af ældre materialer.

Købmandsgård bestående af forhus mod Algade, en række sidehuse langs vestre skel til Holst's Have, samt et to etagers fritliggende tværhus, der lukker fællesgården mellem Algade 38 og Algade 40 mod syd.

Forhuset er otte vinduesfag langt, to etager højt, opført af grundmur med teglhængt heltag.

I tagfladen mod gaden er en kvist mod gården.

Underetagen er gennembrudt af moderne butiksvinduer, der ikke følger husets takt, mens overetagen har parvis tætstillede dannebrogsvinduer.

Mod østskellet er en gennemkørselsport fælles med Algade 40.

Under husets midterste fag er en kælder af marksten i kalkmørtel med nedgang fra gården, og fra kælderen i det sekundære sidehus.

Forhusets gårdside har over de østlige seks fag en lude i to etagers højde. Den er bygget i to faser, ældst de fire østlige fag. Facadetakten på Gårdsiden er uregelmæssig.

Langs vestre skel ligger nærmest forhuset en nyere grundmuret fladtagsbygning, der indgår i butikken i forhuset.

Videre følger et seks fag langt bindingsværkbygget hus med teglhængt heltag og en skorstenspibe. Tømret er ret svært af eg opstillet uden fodrem, og med udvendigt sidebånd. tømret er antagelig genanvendt.

+

Syd for dette, og sammenbygget hermed, er et otte fag langt grundmuret sidehus med lavt eternitklædt tag, og en skorstenspibe. Det er oprindelig bygget som vaskehus og værksted.

Herefter følger en fem fag lang 1½ etages høj bindingsværksbygning af kleint fyrretømmer på egefodrem. Der er udvendige sidebånd, og to tavl høje skråstivere. Tavlene er udmuret med flensborgsten. Huset har et par luger til hver etage.

Ved dette hus sydgavl ligger et bindingsværkshus af 7 fags længde, 1½ etage højt med teglhængt heltag og bræddeklædt gavl. Huset er rejst af middelsvært fyrretømmer på fodrem oplagt på betonsten. Tavlene er udmuret med flensborgsten.

Videre følger en nyere grundmuret bygning på syv vinduesfag delvist skjult bag nogle træskure og halvtage.

Endnu et nyt hus med heltag dækket med røde cementsten indrettet til garager.

Mellem denne, og det sidste hus med gavl mod Holst's Have, en kort bræddeklædt bygning med gavl mod øst.

Den sydligste bygning er grundmuret, indrettet til butik og værksted med høje smalle butiksvinduer mod øst, vest og syd.

Mod syd i den egentlige gårdsplads ligger et to etager højt, 12 bjælkefag langt hus opført af flensborgsten, men nu stænkpudset. Heltaget er teglhængt og forsynet med to skorstenspiber, og 5 zinkklædte heltagskviste mod nord og syd. Under husets vestlige syv fag er kælder sat af marksten og flensborgsten.


Bemærkninger:

1894 den 10. oktober åbnede urmager Carl Chr. Andersen urmagerforretning her, som han senere flyttede til Algade 14.

Her boede karetmager Jørgen Hansen, Nykøbing Sj.

1931 lå her Odsherreds Avis.

Valdemar Georg Hansen, der havde fotoforretning Grundtvigsvej 2, drev på et tidspunkt en købmandsforretning her.

1956 åbnede Poul Andersen, møbelpolstrer, en forretning i gården, (Urmagergården).

1968 den 12. juli åbnede Aksel Halvorsen her grillbaren "Miniteriaet".

1974 lå her farvehandel og tæppeforretningen J. F. Christoffersens Farvehandel.

1975 har Holger Casmose forpagtet forretningen, og den skiftede navn til "Farvespecialisten".

1981 lå i gården blomsterforretningen "Bouquetten", der var startet her, men til oktober 1981 flyttede til Algade 7.

1982 den 1. maj har Bente og Preben Andersen, Højby, overtaget "Farvespecialisten", men det er stadig J. F. Christoffersen, der ejer ejendommen.

2012 huser ejendommen bl. a. 10-kroners forretningen "Chimpansen".


Kilde: Forsøg på en bygningsregistrant for Nykøbing Sjælland af Jørgen Gantshorn sidst i 1980erne. - Holbæk Amts Venstreblad 21. juli 1981 og 1. maj 1982.--SOC 10. jul 2012, 00:03 (CEST)