Algade 33

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Algade 33, matr. nr. 15, Nykøbing Sjælland.
Nykøbings gamle apotek anno 2009, på hjørnet af Svanestræde og Algade, huser nu beværtningen O'Mallie's (efter Aristocats) v/ Morten Rej, og diskoteket What's Up? på første sal. - Løven over døren er vidne om fortiden. - Fotograf: Niels Sørensen, Arkivmedarbejder.

Værtshuset, som lå her, tog navnet "Apotekerhjørnet" efter husets tidligere virke frem til 19xx.

Ved oprettelsen var det en filial af Holbæk Apotek, med bevilling til apoteker Hans Chr. Hagen.

Men fra 1812 som selvstændigt apotek for Nykøbing under apoteker Samuel Wilhelm Stevenius, der havde været brændevinsbrænder, og som allerede fra 1908 var begyndt også at holde herberg og værtshus i ejendommen.

Frem til 1830 synes apotekerbevillingen at være knyttet til gæstgiveri. Det var ikke ualmindeligt at apotekereren fremstillede en bitter, som kunne vække folk til live i den tilhørende beværtning.

Apoteket blev et sted, som var mere acceptabelt i den borgerlige bevisthed end de almindelige og gemene knajper.

I 1820erne fik Apotekerhjørnet i Nykøbing Sjælland tillige keglebane, og da apoteker F. C. Knudsen i 1830 solgte stedet, var det for at blive gæstgiver i Holbæk. Denne levevej var på den tid utvivlsomt bedre end farmacien.

Dagens udskænkning i værtshuset er dog ikke uden relation til tidligere, idet der jo foruden apotek også var gæstgiveri siden 1810.

Det nuværende hus er opført i 1906. Opført i hundredåret for den tidligere bygning, som blev opført i 1806 efter en brand i 1805. Ved branden, der ryddede store dele af Algades nordside, var det foregående forhus nyligt opført, og som det eneste der gik til under branden var opført i grundmur.

Grundmuret hjørneejendom i to etager over kælder, og med helvvalmet skiferklædt tag.

Indrettet med værtshus i nederste etage, og beboelse i første etage og tagetagen.

Sidelænge i grundmur i en etage og med eternitbånd i heltag. Indrettet med køkkenfaciliteter for værtshuset.

Forhuset er i alt væsentligt uændret siden opførelsen. Dog er der påbegyndt en udskiftning af korspostvinduer til enkeltrammede vinduer i gårdsiden, og i gadesidens adgangsparti savnes en tofløjet glasfyldningsdør.

Gadesiderne samler sig omkring et fremtrukket hjørnefag med hovedindgang, særlige pudsarbejder og kronet af en frontespice, men siden mod Algade er bearbejdet med betonede sidepartier - via de bredere vinduer - så den hviler som selvstændig facade.

Nederste etage står kvaderfuget, hvidmalet over en markant, fremspringende sokkel, brunmalet.

Øverste etage står i røde maskinsten over en profileret cordongesims med profileret gesims, vinduesbånd og gerigter, og fordakninger over vinduer trukket i puds og hvidmalet.

I taget fire gode zinkindklædte heltagskviste.

Gårdsiden står nøgtern og uden udsmykning, tyndt skuret og gråmalet over fremkraget sokkel, og afsluttet mod tag med aftrappet gesims. Fladbuede muråbninger.

Sidelængen er mod gaden opført i blank mur, men er i dag gråmalet.

Gårdsiden er skuret og gråmalet, og begge langsider over brunmalede sokler, og afsluttet mod tag med aftrappede gesimser. Murhullerne er fldbuede, originale vinduer, korspostvinduer, mod gaden er disse udskiftet med enkeltrammede vinduer.

Se også: Nykøbing Sj. Apotek.


Kildehenvisning: Forsøg på en bygningsregistrant for Nykøbing Sjælland af Jørgen Gantshorn sidst i 1980erne. - Kildehenvisning: Byens Værtshuse af Kurt Sørensen 1988.--SOC 16. jul 2012, 17:49 (CEST)