Algade 30

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Algade 30, matr. nr. 74a, Nykøbing Sjælland.

Forhuset mod Algade er antagelig blandt byens ældste.

Huset indgår i den særdeles store gård som købmand Schou ejer allerede 1781 ved den første brandtaxatering.

Huset er gennem alle taxeringer beskrevet som 32 fag langt, heraf i 1781 de 10 fag i geebindingsværk med en tre fags kvist over netop egefagene. Denne del af forhuset er brugt til bolig, ligesom der nævnes en kælder med vinduer. Denne del af huset har teglhængt tag, mens de øvrige 22 fag, der også bruges til bolig, har tegl mod gaden, og strå mod gården.

Der er altså ingen tvivl om, at dagens Algade 30 er det bedst byggede bolighus af den store samlede gård - en af byens største.

Gården udstykkes efter 1840 i fire matrikelnumre.

Det svære bindingsværk kan tyde på, at huset stammer fra begyndelsen af 1700-tallet, eller måske lidt før.

gadesiden er grundmuret i brandtaxationerne 1858, men set i forhold til de stiltræk, som er anvendt i pudsdetaljerne og vinduerne, må dette være sket kort før - antagelig i midten af 1850-erne.

I forbindelse med husets udstykning fra den samlede ejendom, kan der tænkes at være sket visse ændringer i planen, men der kendes først en egentlig ændring da enkemanden Lilja i 1897 indrettede butik i de to fag nærmest porten, og med indgang fra denne.

Den store bagbygning er opført af snedkermester Niels Frandsen, der var en meget aktiv bygmester og bygherre, i tiden omkring og efter århundredskiftet 1800-1900, som biografteater, værksted og beboelse.

Waldemar Hansens kolonialforretning, Algade 30, før 1910. – Senere overtaget af urmager C. C. Andersen. – Fotograf: Ukendt.

I 1912 blev ejendommen overtaget af urmager C. Andersen, og siden da har den været i familiens eje, og der har været drevet urmagerforretning i samme periode indtil Jan Damborg sidst i 1990-erne overtog den, og fortsatte med ure, smykker og.lign.

Ejendommen består af forhus mod Algade i 8 fag, og 2 etager med lavt heltag dækket af eternitskifer.

I gården et meget stort fritliggende baghus af grundmur med halvvalmet tag med bølgeeternit.

Det otte fag lange forhus er grundmuret mod gaden, og bindingsværksbygget mod gården.

Facaden er pudset med kraftige indfatninger trukket i pudsen omkring vinduer, og som cordongesims. Desuden er der mellem vinduerne i begge etager små rosetter antagelig udført i gibs. Facaden er malet lys rød mens pudsdekorationerne er hvide.

Underetage er udnyttet til butik med nye småsprodsede butiksvinduer i de gamle indfatninger, mens overetagen er beboelse med to-rammede vinduer med buet overramsstykke.

På facaden er monteret et udhængsskilt visende en brille samt et ur.

Gårdsiden underetage er opført af svært egebindingsværk med oprindelige dørsteder i fag 1 og 4 fra vest. der er spor efter portoverligger og -knægt i den østre portstolpe. Tavlerne er udmuret med mange forskellige stentyper.

Overetagen er af kleint fyrretømmer oprindelig med meget højtsiddende løsholter, og kæmmede bjælker i modsætning til underetagen der har gennemtrukne bjælker.

Under en del af forhuset er en kælder sat af marksten. Tidligere med nedgang fra gården. Kælderen er 5,6 meter bred og 4,15 meter lang, og kan stamme fra et ældre hus på grunden.

Baghuset er opført i røde teglsten i en meget nægtern form med kvaderpudsede hjørner og pudsede "slutsten" i vinduesstikkerne. Huset er brugt som depot og beboelse.


Bemærkninger:

1940 husede ejendommen malerfirmaet Wolmer Petersen.

2012 husede ejendommen urmager "Carl Chr. Andersens eftf.".


Kildehenvisning: Forsøg på en bygningsregistrant for Nykøbing Sjælland af Jørgen Gantshorn sidst i 1980erne.--SOC 9. jul 2012, 20:19 (CEST)