Algade 21

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Algade 21, matr. nr. 9a, Nykøbing Sjælland.
Banken for Nykøbing Sj. og Omegn som den så ud da den blev taget i brug 1923.

Bygningen er opført af arkitekten E. Andersen for Banken for Nykøbing Sj. og Omegn i 1924.

Indtil bankens overtagelse af grunden i 1918, havde der i generationer tilbage til 1700tallet været tilknyttet erhverv indenfor beklædning, skrædder Anders Damberg, farvergård under Chr. Petersen, P. M. L. Nielsen og senest uldspinderi ved F. Christensen.

Grundmuret hjørneejendom i to etager over kælder, ni facadefag lang, og med opskalket heltag på høj trempel.

Over gadesiden en fem fag bred midtlisén med trekantfonton, og over gårdsiden en senere grundmuret tilbygning i en etage, og med fladt tag.

Indrettet og opført til bankfunktion. Bygningen står uændret i den overordnede facadetakt.

Bygningen er opført i blank mur af røde blødstrøgne sten, over let fremkraget sokkel af tilhugne granitsten. Mod tag, såvel som langsider, som gavle, afsluttet med en kraftig muret gesims af formstøbte sten. Trempel er bygningen rundt markeret ved et let fremkraget muret bånd.

Gadesidens fag i midtlisénen er i nederste etage foret med riffelhuggede sandstenskvadre. Tilsvarende indfatning omkring dørparti i gavl. Øvrige muråbninger med vandrette 1½ stenstik, vinduer med murede sålbænke, og døre med trinsten i granit.

Oprindelig hvidmalede, torammede, opsprossede vinduer er bevaret til tagetagen. Tidligere opsprossede korspostvinduer til de øvrige etager er udskiftet til nye enkeltrammede aluminiumsvinduer. Tilsvarende er opr. døre udskiftet til aluminiumsdøre.

Taget er beklædt med falstagsten. To zinkindklædte tagkviste med buet tag til henholdsvis gade- og gårdside. I rygningen en stor blankmuret skorstenspibe.


Se også: Banken for Nykøbing Sj. og Omegn.


Bemærkninger:

Her lå Ludvig Olsens Cykel- og Tobaksforretning i det lange hus, som 1922 brændte ned, hvilket gav stødet til banken byggede sin ejendom her.


Algade 19-21 b1.jpg


Kildehenvisning: Forsøg på en bygningsregistrant for Nykøbing Sjælland af Jørgen Gantshorn sidst i 1980erne.--SOC 15. jul 2012, 11:33 (CEST)