Aksel Lauridsens Handelsgartneri

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Aksel Lauridsens gartneri i Lindeallé
Aksel M. Lauridsens handelsgartneri, Lindeallé 23a, Nykøbing Sjælland.

Gartneriet er grundlagt 1918 af Kr. Pedersen, som senere fik Restaurant Kongsørehøj. Det omfatter ca. 1 3/4 ha., der tidligere havde været Markjord.

Fra 1933 er Gartneriet overtaget af Aksel M. Lauridsen, som er født 18/9 1897 i Søndre Nissum, Søn af Laurids Lauridsen - og uddannet hos Brdr. Petersen, Bellinge Mark; var efter Uddannelsen ansat hos P. Petersen i Lumbyholm ved Stige ved Odense; samt hos Marius Larsen og A. Wohlleben sammesteds. Aksel Lauridsen drev 1922-32 Hyttens Gartneri i Vallekilde.

Gartneriet ligger paa god Muld med Sandunderlag omgivet af gode Hække. Ejendomsskylden er 24.000 Kr. Det drives som blandet Handelsgartneri med 3 Drivhuse og 100 Bænke, ialt 500 kvadratmeter under Glas.

Hovedkulturerne er Tomater og Chrysanthemum i Hus - samt Meloner i Bænk og jordbær og tidlige Grønsager paa Friland. Gartneriet beskæftiger 1 Elev hele Aaret samt 1 Medhjælper om sommeren. Der hodles 1 hest, 1 automobil og 2 andre vogne - og findes kommunalt vand. Produkterne har været udstillet i Holbæk.Se også: Aksel M. Lauridsen.

Se også: Lindely.


Kilde: Danske Gartnerivirksomheder, redigeret af Johannes Tholle. Dansk Håndbogsforlag, 1934.