Sikrist

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Sikrist

Sikristbygningen, Nykøbing S havn


I mange år lå firmaet Sikrist på Peder Wesselsvej 7 på Nykøbing Sjælland havn.

Firmaet producerede vejriste, der blev nedlagt i rendestenen langs fortove og cykelstier. Risten var konstrueret som en stor fjeder, forsynet med en låsetap, og skulle åbnes med et koben, - en sikkerhedsrist. Dermed undgik man ulykker, hvor ristene kunne vippe op og være til fare for forbipasserende.

I 1968 udtog smedemester Palle Ludwig, Kastrup, patent på Sikristen.

I 1976 flyttede Palle Ludwig til Nykøbing Sjælland og indrettede produktionshal i et nedlagt bådværft på havnen. Salget til kommuner, amter og private entreprenører blev varetaget af engrosfirmaet Holger Andreasen A/S i Hvidovre.

Palle Ludwigs søn, Frantz B. Ludwig, overtog firmaet og produktionen efter faderens død i 1978.

I 1986 fandt Frantz Ludwig ud af, at grossisten omgik patentet og fik produceret riste hos andre værksteder.

I 1988 udløb patentet, og Holger Andreasen A/S brød kontrakten. Frantz Ludwig videreførte selv salg og markedsføring, men kunne ikke konkurrere med Holger Andreasen A/S.

I 1992 lukkede Frantz Ludwig Sikrist. Han fik fri proces til at føre sag mod Holger Andreasen i Østre Landsret og derefter i Højesteret, et forløb på i alt ti år. Frantz Ludwig vandt sagen i begge instanser, og Holger Andreasen A/S blev dømt til at betale en godtgørelse på 3,5 mill kroner.

Kilde: Frantz B. Ludwig. NannaB 31. juli 2019, 08:37 (CET)