Metafysisk Selskab

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Metafysisk Selskabs gård på Højby Lyng i Odsherred.

1947 den 18. juni har Metafysisk Selskab store planer om at oprette et okkult samfund i Kongeparten ved Højby, som man købte maj 1947.

Det Metafysiske selskab har foreløbig købt 23. tdr. land sandjord i Kongeparten, hvor der skal grundlægges en koloni for "Frie Åndsforskere".

Foreløbig er der udstykket over 30 parceller, og man skulle have sikret sig forkøbsret til yderligere 50 tdr. land, foruden adgang til forstrand og en tange på 500 meter.

Det Metafysiske Samfunds formand er metafysiker Dr. Talmer.

1953 har Højby sogneråd holdt møde med Landbrugsministeriet om to ejendomme på Højby Lyng, som man mente var drevet på uforsvarlig vis, dog sagde sognerådet god for den ene.

Men Metafysisk Selskabs ejendom på 4 parceller på Højby og Gudmindrup Lyng, her oplyste sognerådet, at jorden ligger udyrket hen, og bygningerne forfalder. Ejendommen på Højby Lyng er på 20 tdr. land sandjord, og har før kunne brødføde en familie, så sognerådet kunne ikke anbefale en nedlæggelse af landbrugspligten for ejendommen.

1956 har sognerådet forlangt gården genoprettet.

Gennem flere år har der været en tvist om landbrugsejendommen på Højby Lyng, som Metafysisk Selskab ejer, og har ladet forfalde.

Delskabet har anmodet om at få ophævet landbrugspligten på ejendommen, men det er imidlertid afslået af ministeriet.

Nu har man så søgt igen, og ministeriet kan gå med til at sagen stilles i bero i 5 år, i hvilket tidsrum det tillades at udleje jorden.


Kilde: Holbæk Amts Venstreblad 3. juli 1953 og 12. oktober 1956. - Odsherred Tidende 18. juni 1947.--SOC 19. aug 2016, 01:24 (CEST)